Ein gwaith: Creu Cymru lle mae merched yn cyflawni a ffynnu.

Rydym yn gweithio gyda gwneuthurwyr polisi, addysgwyr. Rydym yn cynhyrchu ac yn comisiynu ymchwil blaengar. Rydym yn rheoli a chyflwyno prosiectau sy'n gwasanaethu menywod, cyflogwyr ac addysgwyr ledled Cymru.

Tîm Polisi ac Ymchwil

Cyflawniadau Allweddol. Ymchwil: Lle’r Fenyw. Mae ein hymchwil yn cryfhau ein dealltwriaeth o’r materion sy’n effeithio cynnydd menywod yn y gweithle.


Ein gwaith

Cefnogi menywod yn uniongyrchol. Mae menywod sy’n cychwyn yn y gweithle ac yn camu ymlaen yn eu gyrfa yn wynebu amryw o rwystrau penodol.

Ein hanes

Ers 1992 rydym wedi bod yn gweithio i helpu i sicrhau y gall menywod fynd i mewn i’r gweithle, datblygu eu sgiliau ac adeiladu gyrfaoedd gwerth chweil.


Erthyglau

Archwilio syniadau amrywiol o amgylch cydraddoldeb rhywiol, hanes menywod yng 20fed ganrif, addysg, y celfyddydau a diwylliant, a menywod mewn gwyddoniaeth. Trafod y materion sy’n effeithio cynnydd menywod yn y gweithle ac yn y gymdeithas.


Ein Newyddion!

Y gwaith a wnawn wythnos i wythnos. Ac yn ffordd wych i ni rannu ein gwaith gyda chi.


Gadewch i ni gysylltu.

Tweet Diweddaraf. Ein newyddion, erthyglau, digwyddiadau, diweddariadau. Rhannu'r cysylltiadau gorau a gwybodaeth o bob rhan o'r we.

Chwarae Teg

Rydym wedi cael noson wych yn stiwdios ITV Cymru ar gyfer ein digwyddiad lansio #Womenspire19. Mae enwebiadau bel… twitter.com/i/web/status/1…


Newydd! Rydym yn awr ar Google+. Gip Olwg!