Dewch i ymuno ag elusen cydraddoldeb rhywiol mwyaf blaenllaw Cymru, Chwarae Teg, wrth i ni ddathlu 25 mlynedd o wneud Cymru’n decach i bawb!

Dewch i roi cynnig ar rywbeth newydd fel sgiliau adeiladu gyda’r CITB, codio cyfrifiadurol gyda

Technocamps a dylunio’r ffasiynau diweddaraf gyda Choleg Caerdydd a’r Fro.

Cewch glywed siaradwyr sy’n siŵr o’ch ysbrydoli o fyd y celfyddydau, gwyddoniaeth a bywyd cyhoeddus.

Heb sôn am weld perfformiadau anhygoel gan artistiaid, cerddorion a dawnswyr lleol.

Rydyn ni’n cynnal Gŵyl Undydd a bydd cyfle i chi fwynhau hyn oll a llawer mwy!

Ddydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017 byddwn yn barod i’ch croesawu i’r Tramshed, Clare Road, Caerdydd, CF11 6QP.

Mynediad am ddim. Croeso i blant.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alice Eades neu Louise Button ar 02920 462745 neu e-bostiwch post@chwaraeteg.com.

Edrych mlaen i’ch gweld!

25th-aniversary-poster-2