Ar ddiwrnod rhyngwladol y menywod 2018, ymrwymodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog, i wneud Llywodraeth Cymru yn llywodraeth ffeministaidd. I wireddu ei weledigaeth, dywedodd y Prif Weinidog y byddai’n dechrau adolygiad o gydraddoldeb rhywiol yng Nghymru, er mwyn pennu beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yn dda, beth y gallai ei wneud yn well a beth ellir ei ddysgu o bedwar ban byd.

Mae Chwarae Teg wedi ei gomisiynu i gynnal Cyfnod Un yr adolygiad hwn, sydd wedi archwilio sut mae Llywodraeth Cymru yn llunio polisïau ac yn gwneud penderfyniadau.

Rydym yn falch o gyhoeddi’r adroddiad hwn sy’n amlinellu canfyddiadau Cyfnod Un.

Adroddiad cryno

Adroddiad llawn