Bwrsarïau Chwarae Teg

Ein gweledigaeth yw sicrhau bod menywod yn cyflawni a ffynnu yng Nghymru, rydyn ni’n credu bod yna gannoedd o fenywod ledled Cymru sydd am lwyddo ond weithiau maen nhw angen help llaw ar hyd y daith. Dyma sut y gall bwrsari Chwarae Teg helpu i wireddu’r uchelgeisiau hyn.


Nodyn. Edrych i ennill cymhwyster mewn arweinyddiaeth a rheolaeth tîm? Cenedl Hyblyg 2. Ariennir yn llawn! Rhaglen Datblygu Gyrfa ar gyfer Menywod.

Ffynnu.

Mae’r bwrsari Ffynnu ar gyfer busnes a reolir gan fenyw sy’n ystyried ehangu ei menter; gall fod yn unrhyw beth o ddetholiad o offer llaw ar gyfer y gweithdy, troell crochenydd ar gyfer y sied neu ei roi tuag at brynu camper-van glasurol er mwyn teithio i wyliau bwyd mewn steil a chodi stondin yno!

Bydd enillydd y fwrsariaeth yn cael ei ddyfarnu hyd at £500, er mwyn helpu i brynu offer.

Mae ceisiadau nawr ar agor a’r dyddiad cau yw 5yp Gwener, Mehefin 17, 2016.

 

Cyflawni.

Mae’r bwrsari Cyflawni ar gyfer menywod sy’n ystyried dilyn cwrs addysgol er mwyn datblygu eu gyrfaoedd.

Waeth a yw’r cwrs yn un ffurfiol fel cwrs TGAU, Lefel A, neu NVQ neu’n fwy penodol i’ch gyrfa, gallwch chi ymgeisio am y bwrsari Cyflawni.

Bydd enillydd y fwrsariaeth yn cael ei ddarparu hyd at £500 i’w roi tuag at gwrs o’ch dewis.

Mae ceisiadau nawr ar agor a’r dyddiad cau yw 5yp Gwener, Mehefin 17, 2016.

 

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch ag Eira ar 07852 965 900. Ein rhif ffôn prif swyddfa: 029 2047 8900.