Rydym wedi creu gweithle deinamig!

Mae’r holl griw Chwarae Teg wedi bod wrthi’n brysur yn addasu ac ailwampio swyddfa digon cyffredin yn rhywle hyblyg a deinamig i weithio’n effeithiol ynddo. D ull chwyldroadol o newid y ffordd y caiff y gofod swyddfa presennol ei ddefnyddio er mwyn cynyddu effeithlonrwydd, cynhyrchiant a chynhwysiant.

* GOFOD SWYDDFA, PRISIAU a AMSEROEDD AR GAEL

Ymunwch â ’Gofod Cydweithio Cymunedol’ Chwarae Teg am gyn lleied â £7 y dydd! Mae cydweithwyr yn cael gofod swyddfa yn ein Hystafell Ddeori gyda chyfleusterau rhannu desg a chypyrddau, a llond gwlad o fanteision eraill hefyd. Gofod Cydweithio Cymunedol.
Gall cyd-weithwyr yn gwneud defnydd llawn o’r Ystafell Deori gyda desg a rennir a gofod cwpwrdd. Mae llawer o fanteision eraill, gan gynnwys mynediad i ystafelloedd cyfarfod, parcio am ddim, cynnig cyntaf o ddigwyddiadau am ddim a gynhaliwyd yn Llys Angor, a chefnogaeth ad hoc ar gael fel gwasanaethau sylfaenol cadw llyfrau / cyflogres / adnoddau dynol a chyngor cyllid busnes.
Lleoliad: Chwarae Teg (Llawr 1af, Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd, CF24 5JW).
Cynnig: Aelodaeth misol gyda thelerau hyblyg o gyn lleied â £7 y dydd.
Ar agor yn hwyr? IE! (Hyd 7pm, yn unol â’n oriau swyddfa).

Swyddfa cyfan – £ 300.00 – Diwrnod Llawn (9:00-5:00).

Man Digwyddiad – £100.00 – Hanner Diwrnod (9yb – 1yh neu 1yh – 5yh). £200.00 – Trwy’r Dydd

Ystafell Ffurfiol – £70.00 – Hanner Diwrnod (9yb – 1yh neu 1pyh – 5yh). £100.00 – Trwy’r Dydd

Zen Den – £50.00 – Hanner Diwrnod (9yb – 1yh neu 1yh – 5yh). £80.00 – Trwy’r Dydd

Creative Space – £40.00 – Hanner Diwrnod (9yh – 1yh neu 1yh – 5yh). £70.00 – Trwy’r Dydd

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost emma.tamplin@chwaraeteg.com.

Lawrlwytho’r Ffurflen Archebu i gael manylion llawn a thelerau. Ar gael fel PDF.


Ffotograff. Mewnol. Golygfa o swyddfa'r Chwarae Teg. Gofod seddi cyfforddus a lliwgar.

Gweledigaeth

Canolbwynt.

Ffotograff. Mewnol. Golygfa o gegin swyddfa Chwarae Teg, gyda lliwiau cynnes a goleuadau LED modern.

Hwb

Ymdeimlad o ynni.

Ffotograff. Mewnol. Ardal cyflwyniad Chwarae Teg, yn cynnwys bagiau ffa enfawr lliw cynradd.

Addasadwy

Llogi’r lle hyn!

Ffotograff. Mewnol. Golygfa o brif ofod gweithio Chwarae Teg. Awyrog, digon o le. Digon o le ar gyfer rhannu desgiau.

Le i Weithio

Desgiau poeth.

Ffotograff. Mewnol. Golygfa o Chwarae Teg Zen Den. Papur wal addurnol yn dangos yr olygfa o goedwig bambw.

Zen Den

Gofod meddwl.

Ffotograff. Mewnol. Golygfa o ardal greadigol Chwarae Teg. Yn cynnwys stondin llawn o montages, clipiau o wahanol fathau o ddelweddau, a syniadau.

Gofod Creadigol

Cipio syniadau.