Gyrfaoedd ~ Tîm Chwarae Teg

Yn Chwarae Teg, rydyn ni’n credu mewn tegwch a chydraddoldeb. Rydyn ni’n gwneud mwy na dim ond siarad. Rydyn ni’n byw yn ôl y gwerthoedd hynny bob dydd, ym mhopeth a wnawn.

 

Mae’r swyddi gwag canlynol ar agor ar hyn o bryd;

Mae Chwarae Teg yn dibynnu ar gyllid Cenedl Hyblyg 2 hyd at fis Mehefin 2020. Mae cyflogaeth yn amodol ar barhad cyllid y prosiect ac anghenion busnes.

 

Bartner Datblygu Dysgu

Cyflog: £29,757 y flwyddyn

Oriau gwaith: 35 awr yr wythnos

Swyddfa: Llanelli sy’n cwmpasu Gorllewin Cymru

Dyddiad cau: Canol dydd Dydd Mawrth 11 Rhagfyr

Cyfweliadau: Mercher 19eg Rhagfyr

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol iawn ar gyfer y swydd hon.

Oherwydd secondiad mewnol llwyddiannus, cynigir y rôl hon fel contract tymor penodol tan fis Mawrth 2020.

Lawrlwytho Dogfen:

 

Partner Gweinyddol

Cyflog: £18,762 y flwyddyn pro rata

Swyddfa’r swyddfa: Llanelli

Oriau gwaith: 28 awr yr wythnos

Dyddiad cau: 9am 2il Ionawr 2019

Yddiad y cyfweliad: Dydd Iau 10 Ionawr 2019

Mae’r swydd hon ar gael yn barhaol ar unwaith.

Mae Chwarae Teg yn dibynnu ar gyllid Cenedl Hyblyg 2 hyd at fis Mehefin 2020. Mae cyflogaeth yn amodol ar barhad cyllid y prosiect ac anghenion busnes.

Lawrlwytho Dogfen:

 

Os ydych chi am aros mewn cysylltiad am swyddi gwag yn y dyfodol, cofrestrwch i dderbyn hysbysiadau am swyddi.

Nodyn: os ydych am i ni dynnu eich e-bost, rhowch wybod i ni.

cofrestrwch i dderbyn hysbysiadau am swyddi

 

Mae’r ddogfen hon yn cael ei gyfieithu. Ar gael yn Saesneg. Polisi Diogelu Data a Phreifatrwydd: Chwarae TegDiogelu Data.