Gyrfaoedd ~ Tîm Chwarae Teg

Yn Chwarae Teg, rydyn ni’n credu mewn tegwch a chydraddoldeb. Rydyn ni’n gwneud mwy na dim ond siarad. Rydyn ni’n byw yn ôl y gwerthoedd hynny bob dydd, ym mhopeth a wnawn.

 

Mae’r swyddi gwag canlynol ar agor ar hyn o bryd.

Partner Polisi a Chyfathrebu

Lleoliad: Swyddfa Caerdydd

Llawn amser; 35 awr yr wythnos

Cyfog: £24,269 y flwyddyn pro rata

Lawrlwytho Dogfen:

Dyddiad cau: Dydd Llun Dydd Mercher 28ain Chwefror

 

Partner Gweinyddu Cyllid (Rhan-Amser)

Swyddfa: Anchor Court, Caerdydd

£18,575 y flwyddyn pro rata

Oriau gwaith: (21 – 28 awr yr wythnos)

Lawrlwytho Dogfen:

Dydd Mercher 14 Chwefror am hanner dydd

 

Partner Gweinyddu Gwelliannau Ansawdd a Phroses – swyddfa naill ai

Trefforest neu Lanelli

£18,843 y flwyddyn

Lawrlwytho Dogfen:

Dyddiad cau: 9.00am Dydd Mercher 14 Mawrth

 

Os ydych chi am aros mewn cysylltiad am swyddi gwag yn y dyfodol, cofrestrwch i dderbyn hysbysiadau am swyddi.

Nodyn: os ydych am i ni dynnu eich e-bost, rhowch wybod i ni.

cofrestrwch i dderbyn hysbysiadau am swyddi

 

Mae’r ddogfen hon yn cael ei gyfieithu. Ar gael yn Saesneg. Polisi Diogelu Data a Phreifatrwydd: Chwarae TegDiogelu Data.