Maniffesto Chwarae Teg

Mae elusen Chwarae Teg yn helpu menywod Cymru i gyflawni a ffynnu. Er gwaetha’r holl gynnydd, mae gwaith eto i’w wneud i fanteisio i’r eithaf ar gyfraniad menywod i’r economi. Mae’r maniffesto hwn yn cyflwyno llawer o gamau gweithredu y gofynnwn i’r holl bleidiau gwleidyddol eu cefnogi.


Darluniad:

Cymru lle mae menywod yn cyflawni ac yn ffynnu

Mae’r maniffesto hwn yn cyflwyno llawer o gamau gweithredu y gofynnwn i’r holl bleidiau gwleidyddol eu cefnogi. Addysg a Sgiliau, Economi, Cyflogaeth, a llawer, llawer mwy . . .

Rydym yn gwneud hyn oherwydd, er gwaetha’r holl gynnydd, mae gwaith eto i’w wneud i fanteisio i’r eithaf ar gyfraniad posibl menywod i’r economi.

Over 40 years after the Equal Pay Act was introduced, the pay gap between men and women remains with women taking home just 80% of men’s income on average. Women also still tend to be found in low-skilled, low-paid jobs despite increasing educational attainment.

Dros 40 mlynedd ers cyflwyno’r Ddeddf Cyflog Cyfartal, mae’r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod yn parhau gyda menywod ond yn cael 80% o incwm dynion ar gyfartaledd. Hefyd, mae tuedd o hyd i fenywod wneud swyddi sy’n talu cyflogau isel ac nad oes gofyn am lawer o sgiliau ar eu cyfer, er gwaethaf y cynnydd yn eu cyrhaeddiad addysgol.

Darllenwch ein maniffesto, a hoffem i chi fod yn ffrind i ni! Ymunwch â ni.

Mae ein Maniffesto ar gael fel PDF.

 

Cynllun Cyflawni Chwarae Teg

Gweithredu ar ofynion ein maniffesto er mwyn adeiladu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynu.

I gefnogi ein manifesto, rydan ni wedi creu ein ‘Cynllun Cyflawni’. Mae’r ddogfen hon yn archwilio’r rhesymau tu ôl i’n gofynion yn fanwl ac yn amlinellu sut y gall rhain cael eu gweithredu.

Mae’r Cynllun Cyflawni ar gael fel PDF. (Saesneg yn unig).