Fel rhan o Wythnos y Senedd 2013 rydym wedi ymuno â nifer o bartneriaid i annog mwy o fenywod i ymrwymo i fywyd cyhoeddus.

Mae hyn yn bwysig gan nad yw menywod yn cael eu cynrychioli’n ddigonol mewn gwleidyddiaeth nac mewn bywyd cyhoeddus o Gynghorau Plwyf i Lywodraeth Cymru a thu hwnt. Gan fod y rolau hyn yn dylanwadu ar y byd o’n cwmpas, mae’n hanfodol bwysig i ni annog llawer mwy o fenywod i weithio ym mywyd cyhoeddus.

Ar gyfer menywod, mae bod yn rhan o fywyd cyhoeddus a’n prosesau democrataidd yn llwybr gyrfa gwerth chweil sy’n helpu i wneud cyfraniad gwirioneddol a chadarnhaol i gymdeithas yng Nghymru.

Mae’n her bwysig i ni weithio at sefyllfa lle mae gan fenywod gynrychiolaeth gyfartal ym mywyd cyhoeddus yng Nghymru.

 

“Os nad yw’r bobl sy’n ein cynrychioli ni yn gwneud hynny yng ngwir ystyr y gair, sut allwn ni ddisgwyl iddyn nhw ddeall menywod a’r materion sy’n eu hwynebu?”
– Joy Kent, Prif Weithredwr.

 

Erthyglau Cysylltiedig Chwarae Teg i — Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus

Debbie Harvey, Gynghorwyr Dinas Casnewydd. Darllenwch ei stori.

Hailey Townsend, Bridgend County Borough Councillor. Darllenwch ei stori.