Cenedl Hyblyg 2, ar gyfer pwy mae’r rhaglen?

Mae’r rhaglen ar gyfer menywod o bob cefndir, oedran a chyfnod mewn bywyd i’w helpu i gael y wybodaeth, yr hyder a’r sgiliau i gefnogi eu hyder a’u datblygiad yn y gweithle.

Dysgwch fwy a lawrlwytho’r ffurflen gais. Y newyddion! Cenedl Hyblyg 2: Bant â ni!


 

Mae Cenedl Hyblyg 2 yn cael ei hariannu’n llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, ac fe’i darperir AM DDIM i fenywod sy’n cael eu cyflogi yn un o 9 sector blaenoriaeth Cymru:

 1. Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.
 2. Adeiladu.
 3. Diwydiannau Creadigol.
 4. Ynni a’r Amgylchedd.
 5. Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol.
 6. Bwyd a Ffermio.
 7. Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.
 8. Gwyddorau Bywyd.
 9. Twristiaeth.

Er mwyn bod yn gymwys, bydd angen i chi fodloni’r meini prawf canlynol:

 • Menyw.
 • Byw ac yn gweithio’n gyfreithlon yn y DU.
 • Ddim yn cael eich ariannu gan unrhyw Raglenni Ewropeaidd eraill.
 • Gweithio yn y sector preifat neu’r trydydd sector/sector gwirfoddol.
 • Gweithio yn un o’r naw sector blaenoriaeth a restrir uchod

Os ydych chi’n ansicr a ydych chi’n gymwys neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am Cenedl Hyblyg 2 cyn gwneud cais, ffoniwch aelod o’n tîm ymgysylltu ar 0300 365 0445.

“Calls from landlines are typically charged up to 9p per minute; calls from mobiles typically cost between 8p and 40p per minute. Please check with your mobile provider.”