Mae’n debygol y bydd y cynlluniau hyn yn cael effaith gwahanol ar ferched a dynion.

Ar Dachwedd 25ain amlinellodd y Canghellor, George Osborne, cynlluniau gwariant y Llywodraeth Prydeinig yn Natgandiad yr Hydref.

Bydd rhai o’r cyhoeddiadau o fudd i ferched, gan gynnwys cynnydd o ran darpariaeth gofal plant am ddim yn Lloegr a chefnogaeth ariannol ychwanegol ar gyfer myfyrwyr addysg uwch, rhan amser.

Ar y llaw arall, gall rhai o’r cyhoeddiadau cael effaith negyddol fwy ar ferched nag ar ddynion, er engrhaifft newidiadau i’r system lles ac i gyflogaeth sector cyhoeddus.

I dynnu sylw at sut y bydd Datganiad yr Hydref cael effaith ar ferched yng Nghymru, rydym wedi cynhyrchu papur briffio sy’n edrych yn agosach ar fanylion y cyhoeddiadau.

Papur Briffio (PDF): Datganiad yr Hydref.

Ar Y Gweill

Fel rhan o’n gwaith i greu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu, mae ein tîm polisi yn ceisio gweithio’n agos gyda gwleidyddion a phenderfynwyr i sicrhau bod polisïau a phenderfyniadau o fudd cyfartal i ddynion a menywod a bod rhwystrau sy’n effeithio ar fenywod yn cael eu dymchwel yn effeithiol.

Byddwn yn rhannu’r polisïau a’r pynciau y byddwn yn eu hystyried i roi cyfle i chi greu Cymru sydd o fudd cyfartal i ddynion a menywod. Dyma erthyglau blaenorol.

 

Gan Natasha Davies, @daviesna2