Becky Smith yn egluro pam ymunodd â’r Rhaglen Cenedl Hyblyg 2

— Gan fod y rhaglen ei hun yn cael ei chyflwyno mewn ffordd mor hwyliog a rhyngweithiol, doedd e ddim yn teimlo fel dysgu o gwbl.

Roedd gan bawb ddigon o gyfle i fynegi eu barn, ac roedd cyfleoedd i ymchwilio i faterion a phroblemau y gallen ni ddod ar eu traws yn ystod ein gyrfaoedd.

Credaf fod y fformat wedi ein hannog i ddod i adnabod ein gilydd, ac mi ddes i’n dipyn o ffrindiau gyda sawl un oedd ar y cwrs.

Roedden nhw’n gallu rhoi cyngor i mi pan oeddwn i’n cael trafferth ymdopi â phroblemau yn fy ngweithle fy hun, ac roeddwn i’n gallu rhannu fy mhrofiadau er mwyn eu helpu nhw – yn y busnes hwn, mae’n beth prin dod ar draws pobl mor onest sydd â chonsyrn gwirioneddol amdanoch chi.

Buaswn i’n argymell y rhaglen Cenedl Hyblyg 2 i unrhyw fenyw sy’n teimlo ar goll braidd neu’n ansicr o gam nesaf ei gyrfa.

Roedd yr holl brofiad yn hwb enfawr i’m hunanhyder, gan fy helpu i fagu plwc i gyflawni fy nod o siarad yn gyhoeddus – cyflwynais anerchiad Ignite Cardiff ar ffeministiaeth wythnos ar ôl cwblhau fy nghwrs.

Mae wedi rhoi rhwydwaith hyfryd o fenywod cefnogol i mi sy’n gweithio mewn sectorau amrywiol ledled y De, ac rydw i’n hyderus y bydd y rhwydwaith hwn yn parhau i dyfu a chryfhau wrth i ni oll wneud cynnydd yn y dyfodol.

Eisiau dysgu mwy am Cenedl Hyblyg 2?

E-bostiwch ni an2@chwaraeteg.com, neu ffoniwch 0300 365 0445. Rydych eisoes wedi ei benderfynu? Gwnewch gais ar-lein.