Dilyn llwyddiant ein Prosiect Cenedl Hyblyg a gyllidwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, mae’n bleser gennym gyhoeddi ei olynydd.

Cenedl Hyblyg 2, newyddion diweddar: Bant â ni! Dechrau arni! Gwnewch gais heddiw!

Bydd ambell beth yn debyg yn ein rhaglen newydd, felly os ydych chi’n credu y gallech chi neu’ch busnes elwa ar gymryd rhan yn Cenedl Hyblyg 2, llenwch y ffurflen hon ac fe gadwn mewn cysylltiad â chi gyda’r Cenedl Hyblyg 2, ac diweddaraf am y rhaglen newydd!

Joy Kent, Prif Weithredwr Chwarae Teg:

“Bydd ein gwaith dros y blynyddoedd nesaf yn canolbwyntio ar gwmnïau a sectorau sy’n bwysig er mwyn gwella economi Cymru. Yn nifer o’r sectorau hyn, rydyn ni’n gweld bylchau mawr mewn sgiliau ac nid oes digon o fenywod yn gweithio ynddyn nhw”

Photograph. Press. Interior. At A.I.C Steel factory. Chwarae Teg's Trish Chalk, Joy Kent, Hayley Dunne. Jane Hutt Assembly Member, and AIC Steel Chief Executive, Michael Treacy.

Jane Hutt AC:

“Rydw i falch iawn y bydd dros £10 miliwn o gyllid gan yr UE a Llywodraeth Cymru yn galluogi prosiect Cenedl Hyblyg 2 i helpu i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau, gan ganolbwyntio ar naw sector allweddol yn economi Cymru, gan gynnwys gweithgynhyrchu uwch, gwyddorau bywyd ac iechyd, ac ynni”

Photograph. Press. Interior. At A.I.C Steel factory. Chwarae Teg's Trish Chalk, Joy Kent, Hayley Dunne. Jane Hutt Assembly Member, and AIC Steel Chief Executive, Michael Treacy.

Prif Weithredwr AIC Steel, Michael Treacy:

“Mae menywod yn cael eu tangynrychioli’n fawr yn y diwydiant dur, ac rydyn ni’n teimlo’n frwd am hybu cydraddoldeb rhwng y rhywiau ac annog mwy o fenywod i fod yn rhan o’r sector gweithgynhyrchu”

Photograph. Press. Interior. At A.I.C Steel factory. Chwarae Teg's Trish Chalk, Joy Kent, Hayley Dunne. Jane Hutt Assembly Member.

Newyddion Perthnasol:

Newyddion BBC (Saesneg): £10m to bridge gender pay gap in Welsh businesses.

Llywodraeth Cymru: Prosiect gwerth £11 miliwn yn cael cymorth gan yr UE i hyrwyddo cydraddoldeb i’r rhywiau yn y gweithle yng Nghymru.

Newyddion ITV (Saesneg): Buddsoddi i wella cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gweithle.

Tudalennau cysylltiedig Chwarae Teg:

Tudalen glanio. Cofrestrwch EICH diddordeb ar-lein: Byddwn yn rhoi gwybod i chi!

Ar Twitter.

Fel y digwyddodd: #AgileNation2.

 

Diweddarwyd: 18/06/2015, 09:36.