Uchafbwyntiau o Ebrill 2012 i Ebrill 2013 Ein gweledigaeth newydd ar gyfer y dyfodol.

Mae dathlu pen-blwydd yn 21 oed yn garreg filltir fawr i bawb a dyw Chwarae Teg ddim yn eithriad. Wrth i ni ddathlu 21 mlynedd o gefnogi datblygiad economaidd menywod yng Nghymru, ein nod yw canolbwyntio ar y dyfodol. Rydym am sicrhau ein bod yn gallu darparu’r ffocws mwyaf deinamig a pherthnasol ar fenywod yng Nghymru. Rydym wedi datblygu gweledigaeth newydd ar gyfer Chwarae Teg i’n helpu ni i gyflawni hyn: Cymru lle mae menywod yn cyflawni ac yn ffynnu.

Mewn 9 gair rydym yn credu bod ein gweledigaeth newydd yn cwmpasu ein huchelgais i hwyluso a sicrhau’r newidiadau sydd eu hangen i gefnogi menywod i ddatblygu’n effeithiol yng Nghymru.

Uchafbwyntiau o Ebrill 2012 i Ebrill 2013 Ein gweledigaeth newydd ar gyfer y dyfodol:

Ebrill 2012 i Ebrill 2013: Lawrlwytho