Mae’r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd ( OECD ).

Mae’n cael effaith sylweddol ar bolisi cydraddoldeb rhywiol oherwydd ei brif genhadaeth yw gwella amodau economaidd a chymdeithasol pobl ledled y byd.

Trydydd mewn cyfres o 4 erthyglau, Lena Kloster, intern Chwarae Teg oddi ar y ‘Rhaglen Leonardo da Vinci gyda’r Tîm Polisi, yn archwilio sut mae cymunedau rhyngwladol yn mynd i’r afael Cydraddoldeb Rhywiol.

Mae cyfanswm o 34 o wledydd yn aelodau yn o’r OECD gan gynnwys economïau datblygedig a gwledydd sy’n datblygu.

Sefydlwyd y sefydliad ym 1948 fel un o ganlyniadau Cynllun Marshal a ariannwyd gan yr Unol Daleithiau yn dilyn yr Ail Ryfel Byd, er mwyn cyflwyno oes newydd o gydweithio o ran nodi, trafod a datrys problemau economaidd a chymdeithasol ledled y byd.

Yn ogystal ag ymwneud â phynciau megis Llywodraethu, yr Amgylchedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Materion Cymdeithasol a Lles , mae’n rhoi pwyslais ar waith ym maes:

  • Polisïau a Data Cymdeithasol.
  • Teuluoedd a Phlant.
  • Cydraddoldeb rhywiol a Datblygiad.
  • Lleihau tlodi a Datblygiad cymdeithasol.
  • Marchnadoedd Llafur, cyfalaf dynol ac anghydraddoldeb.

Mae menter y DAC Network yn fforwm rhyngwladol unigryw lle mae arbenigwyr o asiantaethau cydweithredu a datblygu yn cyfarfod i ddiffinio dulliau cyffredin o gefnogi cydraddoldeb rhywiol a hawliau menywod ( OECD, 2015 ).

Mae hybu cydraddoldeb rhywiol a grymuso menywod yn un o’r 10 nod a osodwyd gan Millennium 2015 ( Rhaglen Datblygu’r Cenhedloedd Unedig ) ym mis Medi 2010.

Mae Nodau’r Millennium yn cynrychioli’r fframwaith polisi byd-eang ar gyfer y Gymuned Ryngwladol, ac ar gyfer yr Undeb Ewropeaidd.