Mae hi’n adeg etholiad unwaith eto!

Ymhen wythnos, mae gan bob un ohonom gyfle arall i fwrw pleidlais a dewis pwy gaiff ein cynrychioli yn y Senedd.

Blwyddyn yn unig cyn canmlwyddiant ennill y pleidlais i fenywod, mae hi’n hynod bwysig fod pawb sy’n gallu yn defnyddio’r hawl hynny.

Er mai Brexit sy’n gael y prif sylw yn y dadleuon, mae’n bwysig cofio bod mwy i’r etholiad cyffredinol hwn na dim ond trafodaethau’r Undeb Ewropeaidd.

Mae ein haelodau seneddol yn gwneud penderfyniadau ar lu o faterion sy’n effeithio ar ein bywydau o ddydd i ddydd, a gall y materion hyn fynd ar goll yn yr holl sŵn.

Dyma’r materion allweddol rydym ni’n credu y dylai cael eu hystyried, er mwyn sicrhau bod yr ymdrech yn parhau i wella bywydau menywod ac er mwyn mynd i’r afael ag angydraddoldeb rhywiol.

#1 Cyflawni cydbwysedd rhwng y rhywiau o fewn Tŷ’r Cyffredin

#2 Sicrhau nad menywod sy’n cael eu taro galetaf gan ddiwygiadau lles.

#3 Cefnogi rhieni i rannu gwaith a gofal

#4 Sicrhau y gall pawb gael mynediad i gyflogaeth hyblyg

#5 Sicrhau nad yw menywod yng Nghymru’n talu pris uwch am Brexit.

Darllennwch rhagor am rhain a sut y bydd yn bosib eu cyflawni yn ein Maniffesto ‘Cynrychioli Menywod‘ ar gyfer yr Etholiad Gyffredinol.

Neu cefnogwch yr addewidion gan rhannu’r lluniau isod ar gwefanau cyfryngau cymdeithasol gan defnyddio @ChwaraeTeg a’r hashnod #GE2017.

A chofiwch defnyddio eich pleidlais ar Fehefin 8fed!

chwarae-teg-placards-cymru-web6chwarae-teg-placards-cymru-webchwarae-teg-placards-cymru-web2chwarae-teg-placards-cymru-web3chwarae-teg-placards-cymru-web4chwarae-teg-placards-cymru-web5

 

Cymerwch rhan!

  1. Lawrlwythwch y cerdiau yma er mwyn eu printio, neu defnyddiwch y lluniau uchod.
  2. Rhannwch gyda’ch ffrindiau ac ar eich gwefanau cymdeithasol!