Ymunwch â ni ar gyfer darlith gychwynnol Chwarae Teg, a gyflwynir mewn partneriaeth â GRO—uned Cyfleoedd Ymchwil ym maes Rhywedd Prifysgol Caerdydd.

Fe wnaeth yr awdur adnabyddus Lucinda Hawksley trafod ei llyfr: March, Women, March: Voices of the Women’s Movement ac yn bwrw golwg dreiddgar ar straeon y menywod a’r dynion anhygoel a fu’n brwydro dros gydraddoldeb rhywiol yn y DU.

Erthygl llawn Prifysgol Caerdydd: Listening to voices from the past.

Dilynwch Lucinda ar Twitter: @lucindahawksley. Edrychwch ar Llinell Amser Twitter ar gyfer #CTLecture.

Mae Lucinda’n siaradwraig reolaidd yn y National Portrait Gallery ac yn un o noddwyr Amgueddfa Charles Dickens, ac mae ganddi ddiddordeb brwd yn hanes y mudiad merched. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu amryw o fywgraffiadau, gan gynnwys: Lizzie Siddal, The Tragedy of a Pre-Raphaelite Supermodel.

Mae Lucinda yn ddarlithydd llenyddiaeth a chelf, a hi yw gor gor-wyres Charles a Catherine Dickens.

Bydd y ddarlith yn agor gyda neges gan Swyddog Llywydd, y Fonesig Rosemary Butler.