Sarah Powell, PSG Chwaraeon Cymru – noddwyr categori Menywod mewn Chwaraeon eleni – sy’n dweud wrthym pam y dylid dathlu menywod sy’n esiampl i ni i gyd.

— Mae chwaraeon yn rhan annatod o fywyd Cymru. Rydym yn genedl sy’n falch o’n campau chwaraeon ac mae gennym angerdd dwfn am ein chwaraeon a llwyddo ar y llwyfan rhyngwladol.

Roedd Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 a Gemau’r Gymanwlad 2014 yn Glasgow yn llwyddiannau ysgubol i Dîm GB a serennodd merched Cymru ar y podiwm.

O Jade Jones — i — Hannah Mills yn ennill medalau aur ac arian yn Llundain i Frankie Jones, — Natalie Powell a — Jazz Carlin a enillodd y nifer mwyaf o fedalau erioed fel grŵp o ferched mewn wyth camp yn Glasgow – gan ragori ar y dynion am y tro cyntaf yn hanes Gemau’r Gymanwlad.

Ac mae’r llwyddiant hwn yn mynd o nerth i nerth ar ôl i’r merched gael eu dethol fel athletwyr cyntaf Cymru ar gyfer y Gemau Olympaidd yn Rio y flwyddyn nesaf.

Rydym am i bobl gydnabod bod chwaraeon yn rhan fawr o fywydau menywod yng Nghymru.

Does dim amheuaeth bod menywod yn gosod esiampl wych yn y byd chwaraeon yng Nghymru ar lefel uwch, ond rwy’n gwybod bod menywod yn cymryd camau breision ym myd chwaraeon cymunedol hefyd i fynd i’r afael â stereoteipiau a chael y genedl ar ei thraed.

Ond mae’r bwlch ystyfnig rhwng dynion a merched yn cymryd rhan mewn chwaraeon yn bodoli o hyd.

Dyna pam ein bod yn falch o noddi’r categori Menywod mewn Chwaraeon eleni.

Mae categorïau fel hyn yn bwysig i helpu i hyrwyddo gwaith rhagorol menywod Cymru sy’n ceisio cau’r bwlch a chael mwy o fenywod i gymryd rhan ym myd y campau.

Rydym am i bobl gydnabod bod chwaraeon yn rhan fawr o fywydau menywod yng Nghymru.

Rydym yn gwybod bod digonedd o brosiectau a phobl yn gweithio’n ddiflino i brofi i fenywod a merched bod ganddynt le yn y byd chwaraeon.

Mae cydraddoldeb yn bwysig i ni yma yn Chwaraeon Cymru.

Nid dim ond ar y cae. Rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau bwrdd amrywiol a chyfartal lle mae menywod yn eistedd ochr yn ochr â dynion ac yn gwneud penderfyniadau.

Mae angen i ni ddathlu’r menywod hyn, a’r menywod sy’n hyfforddwyr, chwaraewyr, gwirfoddolwyr a phencampwyr, a’u defnyddio fel esiamplau cadarnhaol o’r hyn y gellir ei gyflawni os ydym yn cydweithio fel un i hyrwyddo cydraddoldeb a chwarae teg, ar ac oddi ar y cae.

 

Dilynwch Sarah ar @spcawl10.