Erthygl newyddion gan Jill Evans ASE.

Mae Diwrnod Ewrop ar 9 Mai yn gyfle i ni ddathlu ein gwerthoedd, ein gweledigaeth a’n hamrywiaeth. Fel ASE, mae wedi bod yn bleser gweithio gyda Chwarae Teg a hyrwyddo eu gwaith anhygoel ac arloesol ym maes cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru.

Rwy’n credu bod Chwarae Teg yn ymgorffori gwerthoedd gwirioneddol Ewrop – cydweithio o blaid cydraddoldeb a chynnydd.

Rwyf wrth fy modd bod prosiect nesaf Chwarae Teg, Cenedl Hyblyg 2, wedi derbyn cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Mae’r Undeb Ewropeaidd yn cynnig manteision i Gymru drwy gyfleoedd busnes, swyddi, gwaith ymchwil, arloesi a llawer mwy. Mae Cymru yn llawer gwell ei byd o fewn yr UE na’r tu allan iddo.

Cyhoeddais adroddiad yn 2011 a ddangosodd ein bod yn derbyn tua £40 fesul pen o’r boblogaeth yn fwy o’r UE na’r hyn rydym yn ei dalu i mewn. Dyna’r swm ar gyfer y genedl gyfan, ond mae’n llawer mwy na hynny mewn rhai ardaloedd.

Mae’r ffigur cyffredinol yn debygol o fod yn uwch na hynny heddiw, ac rwyf wedi gofyn i Lywodraeth Cymru gwblhau astudiaeth o’r holl fanteision i Gymru sy’n deillio o fod yn aelod o’r UE.

Mae’r wybodaeth hon yn hanfodol os ydym am gael trafodaeth onest ac ystyrlon ar ddyfodol Cymru.

Mae miloedd o fyfyrwyr o Gymru wedi elwa ar raglen Erasmus a’r cyfle i astudio dramor, teithio, a dysgu ieithoedd newydd.


Pe bai statws iaith swyddogol yn cael ei ddyfarnu i’r Gymraeg yn yr EU, byddai llawer mwy o gyfleoedd gwaith ar gael i bobl ifanc ddwyieithog, gan y byddai’r Gymraeg yn cael ei hystyried yn iaith ychwanegol – sydd ei hangen i weithio yn y sefydliadau Ewropeaidd.

Mae ein prifysgolion wedi cael cymorth amhrisiadwy ar gyfer gwaith ymchwil ac arloesi, ac maent wedi gallu datblygu mewn partneriaeth â Banc Buddsoddi Ewrop.

Mae ein ffermwyr a’n cynhyrchwyr bwyd wedi elwa ar ennill ‘Dangosyddion Daearyddol’ sy’n dynodi cynnyrch o ansawdd uchel ac sydd wedi’u galluogi i werthu eu cynnyrch yn ehangach.

Mae deddfwriaeth Ewropeaidd yn ymwneud â’r amgylchedd, safonau bwyd, gwastraff ac ailgylchu, caffael cyhoeddus, ansawdd dŵr a thrafnidiaeth wedi gwneud Cymru’n wlad well i fyw a gweithio.

Mae dros 190,000 o swyddi yng Nghymru yn dibynnu ar yr UE, a’r UE yw ein partner masnachu mwyaf.


Rwy’n awyddus i ddatgloi potensial Cymru fel cenedl fodern, lwyddiannus, ffyniannus, ddwyieithog a chyfartal yn yr UE, a byddaf yn gweithio gyda phob sector i sicrhau y gallaf wneud popeth posibl i gyfrannu’n llawn at greu Cymru well mewn Ewrop gwell.

Jill Evans ASE.

 

Newyddion ac Erthyglau Perthnasol:

Newyddion: Ers yr wythnos diwethaf, 240 o bobl wedi cofrestru eu diddordeb yn ein prosiect newydd – Cenedl Hyblyg 2: Cofrestrwch Eich Diddordeb!

Newyddion: Darllenwch am y Lansiad Cenedl Hyblyg 2. Stori ffoto.