Mae Chwarae Teg a Chynulliad Cenedlaethol Cymru am gynyddu’r nifer o fenywod sy’n rhoi tystiolaeth i Bwyllgorau’r Cynulliad. Newyddion Ffoto / Tweets, Tynnu sylw at yr 2il sesiwn, a gynhaliwyd ar 15 Mai.

Fe wnaeth y sesiynau hyn rhoi enghreifftiau o arferion da wrth gyflwyno tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig i ymchwiliadau’r pwyllgorau ac helpu i feithrin yr hyder a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cymryd rhan mewn pwyllgorau.

Yn gyffredinol, mae tuedd i fwy o ddynion na menywod roi tystiolaeth i ymchwiliadau pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rhwng mis Gorffennaf 2011 a mis Mawrth 2014, cafwyd 369 o ymddangosiadau gan dystion gerbron y Pwyllgor Menter a Busnes.

Participant Expert Witness addressing the commission.

Dim ond 110 o’r rhain oedd gan fenywod, ac mae’r ffigur hwn yn disgyn i 96 os ydym yn diystyru ymddangosiadau Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth. Ar sail y ffigurau hyn, menywod oedd 26% o’r tystion a alwyd i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor.

Participant Expert Witness addressing the commission.

Gan fod cyfran y menywod yn isel, rydym wedi gweithio gyda’r Cynulliad Cenedlaethol i gynnal sesiwn hyfforddi ar gyfer menywod i ddatblygu eu hyder a’u sgiliau.

Participant Expert Witness addressing the commission.

Mae sesiynau pob pwyllgorau yn cael eu trawsgrifio er mwyn sicrhau bod cofnod o’r sesiwn ar gael. Caiff trawsgrifiadau eu golygu rywfaint fel eu bod yn darllen yn well, a’u cyhoeddi ar ôl 10 diwrnod.

Participant Expert Witness addressing the commission.

Erthyglau cysylltiedig:

Sut i roi tystiolaeth i bwyllgorau’r Cynulliad: Cyfle i Ddisgleirio.

Erthyglau gan Alice Gray.

Menywod mewn gwyddoniaeth yn cael eu dathlu’n deilwng? Ond 30% o weithwyr cyflogedig sy’n fenywod.

Menywod mewn pynciau STEM: Chwalu’r mythau. Herio stereoteipiau.