Cyllid i Bartneriaethau Tramor.

Dethlir Diwrnod Ewrop ar 09 Mai bob blwyddyn ac ar y diwrnod hwn ym 1950 cyflwynwyd Datganiad Schuman a gosodwyd y sylfeini ar gyfer yr UE.

Diwrnod i ddathlu ydyw, dathlu heddwch ac undod yn Ewrop a’r effaith mae cyllid Ewropeaidd yn ei chael ar ein hardal.

Mae Prosiect Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, wedi bod yn cefnogi menywod a busnesau yng Nghymru ers dros flwyddyn bellach ac mae’n gweithio’n ddygn i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yng Nghymru.

Ni fyddai hyn yn bosibl heb arian Ewropeaidd ac mae Cenedl Hyblyg 2 yn cael effaith uniongyrchol ar ddatblygiad gyrfa menywod yng Nghymru a’u potensial o ran enillion.

Efallai eich bod yn gwybod bod Chwarae Teg wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn rhan o waith trawswladol amrywiol iawn dros y blynyddoedd drwy ein prosiectau, a’n bod wedi rhannu gwaith da Cymru gyda’n partneriaid dramor.

Ond a oeddech chi’n gwybod y gallech chithau hefyd ychwanegu elfen drawswladol i’ch sefydliad?

Weithiau, y cwbl sydd ei angen yw gwybod ble i ddechrau ac at bwy i droi am gyngor a dyna pam mae Chwarae Teg wedi paratoi Pecyn Trawswladol fel rhan o Brosiect “>Cenedl Hyblyg 1 i helpu eraill i gychwyn arni.

Mae’r Pecyn hwn yn dechrau yn y dechrau a gallai eich helpu ar eich taith drawswladol eich hun a mwy na hynny, mae am ddim ac yn hawdd i’w ddefnyddio.

I gael rhagor o wybodaeth am y pecyn cymorth, e-bostiwch ein Harweinydd Ewropeaidd, amy.kordiak@chwaraeteg.com.

Yn ogystal â’r canllaw ar-lein hwn, mae gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Dîm Ewropeaidd y Trydydd Sector a all helpu unrhyw sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid addas.

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch Jessica Williams, un o Swyddogion y Tîm: jwilliams@wcva.org.uk.

Dolenni.

Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Dîm Ewropeaidd y Trydydd Sector, wcva.org.uk/funding.