Gweithio tuag at gydraddoldeb rhwng y rhywiau.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 12 Mawrth 2015 yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd lle croesawyd y dynion canlynol i siarad: Carl Sargeant AC ( @carlsargeant1 ) — Gweinidog Cyfoeth Naturiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Chris Green — Ymgyrch Rhuban Gwyn UK, Roger Lewis — Grŵp URC, a’r cadeirydd Dr Neil Wooding, y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Roeddem yn y digwyddiad, oedd yn archwilio rolau dynion o ran cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru.

Mae’r siaradwyr wedi mynegi eu dymuniad i helpu i herio a gwella’r sefyllfa sydd ohoni o ran gwahaniaethu yn erbyn menywod mewn bywyd cyhoeddus. Pwysleisiodd Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, bod angen ad-drefnu’r broses ymgeisio ar gyfer menywod.

Mae’n rhaid goresgyn y Bwlch Hyder, lle mae menyw yn penderfynu peidio ag ymgeisio am swydd oherwydd ei bod yn teimlo nad yw’n bodloni holl ofynion y swydd, ond lle mae dynion yn debygol o ymgeisio hyd yn oed os ydynt ond yn bodloni rhai gofynion.

I gyflawni’r nod o gael mwy o fenywod mewn swyddi arwain, mae angen i ni fynd i’r afael â’r mater gan ddechrau gyda’r broses recriwtio. Mae croeso i chi rannu eich profiad o’r mater hwn gyda ni.

Dilynwch y sgwrs: #MenOnOurSide. Dilynwch @MenywodCymru.