Dathlu Diwrnod Ewrop 2015. Rhan fach o Ewrop yn Chwarae Teg yng Nghymru.

Gan Lena Kloster, intern Chwarae Teg oddi ar y ‘Rhaglen Leonardo da Vinci gyda’r Tîm Polisi.

Diolch i raglen Leonardo da Vinci, sef rhaglen Ewropeaidd ar gyfer graddedigion ledled Ewrop, rwyf wedi cael y cyfle i brofi bywyd mewn gwlad arall er mwyn cryfhau fy ngalluoedd ieithyddol, proffesiynol a rhyngddiwylliannol.

Yn Almaenes a raddiodd ym Merlin, cefais gyfle i ddod i adnabod gwlad arall yn Ewrop – Cymru ac rwy’n byw yn y brifddinas yng Nghaerdydd.

Mae’r ddinas hon yn enwog am Stadiwm y Mileniwm, ei phobl gyfeillgar a’r dirwedd hyfryd o’i chwmpas. Rydw i wedi bod yma am rai misoedd bellach ac yn ceisio ymdoddi i ddiwylliant Cymru.

Mae’r tywydd morol a dwyieithrwydd yn diffinio prifddinas Cymru i’r dim gyda’i chastell godidog. Mae’r adeilad canoloesol hwn yn sefyll ar fryn ac yn cadw llygad dros ddinas hynafol Caerdydd a pharc hyfryd Bute.

Croesawodd tîm o bobl ddiddorol, ddeallus, creadigol, meddwl agored a doniol fi yn gynnes i swyddfa Chwarae Teg yn Llys Angor, Caerdydd, i weithio gyda nhw a chanolbwyntio ar gydraddoldeb rhywiol yng Nghymru.

Cymru lle mae “menywod yn cyflawni a ffynnu” yw gweledigaeth eithriadol y sefydliad. Mae digwyddiadau’n llawn gwybodaeth ac yn ddiddorol, mae’r sesiynau hyfforddi wedi’u trefnu’n dda ac yn rhyngweithiol ac mae’r oriau gwaith yn hyblyg ac yn annog i helpu merched i weithio.

Mae gweithio ar y — Sesiwn Hyfforddi Tystion Arbenigol — mewn cydweithrediad â Chynulliad Cymru wedi bod yn brofiad proffesiynol rhagorol, gan gynnwys y gwaith hysbysebu, y broses cyn dethol a chynnal y digwyddiad ei hun.

Gan ddefnyddio hen ddihareb Almaeneg “Nach dem Speil is vor dem Speil” – daw eto haul ar fryn.

I Chwarae Teg, bydd hyn yn golygu rhagor o brosiectau yn y frwydr dros gydraddoldeb rhywiol ac i mi, mwynhau gweddill fy amser yma ym mharadwys Cymru!