Olivia Brett ydw i a dw i’n fyfyrwraig israddedig yn astudio Busnes Rhyngwladol ym Mhrifysgol Loughborough.

Dw i wedi treulio’r pythefnos diwethaf yma yn Chwarae Teg ar brofiad gwaith a hoffwn rannu gyda chi be dw i wedi bod yn ei wneud!

Mae gen i ddiddordeb mewn cydraddoldeb rhywiol ers cyn cof ac fe glywais i am Chwarae Teg gyntaf pan ddaeth yr enw i fyny yn fy nghyfrif Twitter. Doedd dim angen i fi sgrolio llawer i sylweddoli mod i am wybod mwy a bachais ar y cyfle i dreulio amser yma ar brofiad gwaith.

Felly, be dw i wedi bod yn ei wneud yn ystod y pythefnos diwethaf? Wel, mae pob diwrnod yn wahanol yn Chwarae Teg! Dw i wedi mwynhau’r amrywiaeth sydd i’r gwaith. Dw i wedi gwneud popeth o ysgrifennu cylchlythyr i fynd ar daith cwch o gwmpas Bae Caerdydd!

Dw i wedi bod yn rhan o’r gwaith o weithio ar gynnig am brosiect newydd cyffrous – menter fentora sy’n targedu menywod ifanc fel fi, er mwyn rhoi’r arweiniad gyrfaol iddyn nhw a’r cyfle i ddatblygu eu sgiliau yn y gweithle.

Roedd hi’n wych gweithio ar y prosiect hwn gyda myfyrwraig arall ar brofiad gwaith. Fues i’n ddigon ffodus hefyd i gael y cyfle i fynychu digwyddiadau gyda Chwarae Teg, yn cynnwys cynnig ar gyfer Morlyn Bae Caerdydd a thrafodaeth ar Fenywod mewn Gwyddoniaeth lle ces i’r cyfle i rwydweithio gyda llawer iawn o fenywod a oedd yn ysbrydoliaeth lwyr.

Un o’r pinaclau i mi oedd cymryd rhan yn niwrnod hyfforddiant cynllun datblygu Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus.

Fe ges i fy ysbrydoli’n llwyr gan y menywod anhygoel y cwrddais i â nhw. Fe wnaeth y digwyddiad i mi sylweddoli y gallaf wneud gwahaniaeth go iawn gyda’r yrfa dw i’n ei dewis!

Dw i wedi dysgu cymaint – diolch o galon i’r tîm gwych dw i wedi bod mor lwcus i gael gweithio gyda nhw. Mae pawb wedi bod mor groesawgar ac rwy’n gwerthfawrogi’n fawr yr holl amser ac ymdrech a fuddsoddwyd er mwyn rhoi’r profiad mwyaf gwerthfawr posib i mi.

Mae wedi bod yn hwb gweithio yn y fath amgylchedd positif – a dw i ddim yn sôn am y bobl yn unig, ond am y swyddfa hefyd ( os nad ydych chi wedi bod yma, mae’n werth i chi alw draw – mae’n anhygoel, yn enwedig yr Hafan Hedd! )

Dw i wedi cael amser wrth fy modd yn Chwarae Teg.

Mae wedi bod yn agoriad llygad i mi ac mae wedi gwneud i fi feddwl yn wahanol, a dw i’n sicr yn fwy ymwybodol o’r materion a’r heriau rhywedd sydd o’m hamgylch i.

Mae wedi fy ysbrydoli i geisio dilyn gyrfa a fydd yn helpu i wella bywydau menywod yng Nghymru a dwi i’n edrych ymlaen at gadw mewn cysylltiad a gobeithio dychwelyd ryw ddydd yn y dyfodol.

Diolch yn fawr iawn!!

 

Ysgrifennwyd gan Olivia Brett, Israddedig Busnes Rhyngwladol, Brifysgol Loughborough.