Gofod Cydweithio Cymunedol

Ymunwch â ’Gofod Cydweithio Cymunedol’ Chwarae Teg am gyn lleied â £7 y dydd! Mae cydweithwyr yn cael gofod swyddfa yn ein Hystafell Ddeori gyda chyfleusterau rhannu desg a chypyrddau, a llond gwlad o fanteision eraill hefyd. Ar gyfer menywod yn unig.

Yn ôl i’r hysbysfwrdd


Gofod Cydweithio Cymunedol

Mae cydweithwyr yn cael gofod swyddfa yn ein Hystafell Ddeori gyda chyfleusterau rhannu desg a chypyrddau, a llond gwlad o fanteision eraill hefyd:

  • Defnydd ystafelloedd cyfarfod a gofod ar gyfer digwyddiadau.
  • Cymorth busnes ychwanegol am ddim, gan gynnwys Adnoddau Dynol, Cyllid a TG.
  • Cegin gyda the a choffi am ddim.
  • Cyfle i ryngweithio gyda chydweithwyr a gweithwyr Chwarae Teg.
  • Telerau hyblyg ar gael.
  • Parcio am ddim, os oes lle.
  • Ar agor 7am — 7pm.

Am ragor o wybodaeth ac i gael gweld y gofod, cysylltwch ag:

Emma Tamplin, 029 2047 8900. Email:- emma.tamplin@chwaraeteg.com.

Geirda

Sarah Rees. Cyfarwyddwr Career Women Wales.

“Pan ddechreuais i ddefnyddio’r gofod yn swyddfa Chwarae Teg yng Nghaerdydd am y tro cyntaf, roeddwn i newydd ddechrau sefydlu fy musnes.

Roeddwn i newydd ennill bwrsari i gael lle mewn swyddfa am chwe mis, ynghyd â chymorth gyda marchnata a chyllid. Roeddwn i wrth fy modd â’r cymorth a’r gofod, felly mi benderfynais i aros!”

Bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach, rwy’n awyddus i rannu’r profiad hwn gyda chi – mae’n gynnig rhy dda i’w wrthod.

Pan rydych chi’n dechrau siarad am redeg eich busnes eich hun, mae pobl yn awyddus i bwysleisio’r anfanteision, megis bod popeth yn eich cartref sy’n golygu na allwch chi adael eich gwaith yn y gwaith, prinder cydweithwyr, trafferthion gyda Wi-Fi mewn siopau coffi ac ati.

Ac oherwydd i mi sefydlu’r busnes tra mod i ar absenoldeb mamolaeth, roedd pobl yn tybio y gallwn i weithio ar fwrdd y gegin tra bod fy mabi’n chwarae!

Roedd cael fy swyddfa fy hun yn golygu bod fy nheulu ac, yn bwysicach fyth, fy nghleientiaid yn fy nghymryd i o ddifrif.

Beth rwy’n ei hoffi am fod yma? Yn ymarferol, mae’r rhent yn rhatach na chost dau goffi yn Starbucks, mae’r Wi-Fi yn gweithio, mae yna le i mi barcio (peth prin yng nghanol y ddinas) ac mae yna ddigon o lefydd y galla i eu harchebu ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau.

Mae’r ystafell Hafan Hedd yn berffaith i gael ychydig o lonydd ar ddiwrnod prysur ac mae’r adborth gonest ar gynlluniau prosiect yn hynod werthfawr.

Maen nhw bellach yn gydweithwyr i mi – does dim llawer o bobl hunangyflogedig yn gallu dweud eu bod nhw’n gallu mynd allan am ddiod gyda’r tîm ar nos Wener! Yn gryno, mae’r pris yn gystadleuol, mae gennych chi’r holl bethau ymarferol sydd eu hangen arnoch chi ac mae’r awyrgylch yn wych – beth mwy sydd ei angen?!