Ydych chi’n fenyw sy’n gweithio yn y sector gofal cartref neu bwyd a diod yng Nghymru?

Dyma eich cyfle i rhannu eich profiad o weithio yn y sector gyda ni. Ydi’r amodau gweithio yn teg? Oes yna ddigon o gyfleoedd i symud ymlaen ac i fyny yn y sector?

Ydych chi’n fenyw sy’n gweithio yn y sector gofal cartref neu bwyd a diod yng Nghymru?
Dyma eich cyfle i rhannu eich profiad o weithio yn y sector gyda ni. Ydi’r amodau gweithio yn teg? Oes yna ddigon o gyfleoedd i symud ymlaen ac i fyny yn y sector?

Hoffem siarad gyda chi, unai ar eich pen eich hun, neu gyda’ch cydweithwyr, er mwyn clywed eich stori..
Byddwn yn defnyddio’r gwybodaeth er mwyn ceisio dylanwadu newid a gwella amodau gweithio yn y sector fel rhan o ddarn o ymchwil Chwarae Teg.

Bydd y gwybodaeth rydych yn cynnig yn cael ei thrin mewn modd gwbl gyfrinachol.
Ni fydd y drafodaeth yn para yn hir, a gallwn ni dod i leoliad sydd yn gyfleus i chi, neu cynnal y drafodaeth ar y ffôn.

Os oes ganddoch chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, os gwelwch yn dda, cysylltwch a Hade Turkmen – hade.turkmen@chwaraeteg.com.