Cip ar y gwaith creu – artist cerameg Liz Lawrence.

Gwobrau Womenspire 2016. Aethon ni heibio Liz er mwyn dysgu mwy am ei gwaith cerameg unigryw. O dawelwch braf ei stiwdio-gardd, buan y gwelsom pam y dewisodd y thema Tonnau ar gyfer ein gwobrau ni.

Clip. Enillodd Kate Griffiths Wobr Seren Newydd.

 

Mae’r cynllun terfynol ar gyfer Gwobrau Womenspire 2016 yn ceisio efelychu a dathlu uchelfannau’r enillwyr.

“Porslen, y môr a’i donnau.”

Fel yr esbonia Liz…

— “Wedi trafodaeth fer gyda Chwarae Teg, penderfynwyd y dylid seilio’r cynllun ar siâp arbennig o’m cyfres ddiweddar Wave Series.

Grŵp o gerfluniau cerameg oedd y rhain, wedi’u hysbrydoli gan rym y môr, ac ar lanw a thrai yn arbennig.

Wedi ’ngeni ar arfordir y de, dafliad carreg o’r dŵr, gyda morwyr ar ddwy ochr y teulu, does ryfedd fod y môr yn destun chwilfrydedd i mi ers fy mhlentyndod.

Mae egni cyson, grymus ac annisgwyl y môr wedi ysbrydoli sawl artist.

Mae porslen yn gallu bod yn ddeunydd go heriol – ar ei orau, mae llunio porslen yn gallu bod rhywbeth tebyg i ddawnsio â sidan – ar ei waethaf (fel y môr), gall fod yn beryglus a difaddau.”

Bydd y porslen ei hun yn aml yn dylanwadu ar y broses benderfynu, a dylai pob artist gwerth ei halen gadw hynny mewn cof a gweithio’n reddfol!

Yr artist wrth ei gwaith.

Profiad gwefreiddiol oedd eistedd yn y gynulleidfa a gweld pob tlws yn cael ei ddatgelu ar y llwyfan, ac yn cael ei drosglwyddo o afael cadarn y cynorthwyydd i’r cyflwynydd gyda’r amlen ag enw’r enillydd.

Yna, gweld y derbynnydd yn chwifio’i dlws yn fuddugoliaethus – ro’n i’n teimlo’n union fel rhiant balch. ~ Liz Lawrence.

I ddysgu mwy am Liz a’i chrefft, ewch i lizlawrence.co.uk.