Croeso i’n gwefan newydd! ChwaraeTeg.com wedi newid i CTEG.ORG.UK!

Smartphone, tabled, bwrdd gwaith.

Mae’r wefan hon wedi cael ei optimeiddio ar gyfer pob un o’r dyfeisiau hyn. Gall y cynnwys rydym wedi’i greu ar eich cyfer i’w gweld ar smartphone, tabledi, a PC.

Tudalennau Lawrlwythiadau.

Rydym wedi creu tudalennau Lawrlwythiadau newydd yn arbennig ar gyfer Ymchwil, Ymatebion i’r Ymgynghoriad, a Phapurau Briffio. Rydym yn dweud: cyfleus, un lle canolog – ‘hwb’.

Newyddion.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau at ein tudalennau newyddion, yn cynnwys ffotograffau o ansawdd uchel, a bwydydd cymdeithasol. Darllediadau rheolaidd o’n gwaith: ymchwil, polisi, prosiectau a digwyddiadau.

Erthyglau.

Rydym wedi ail-enwi ‘Blog’ i ‘Erthyglau’. Archwilio syniadau amrywiol o amgylch cydraddoldeb rhywiol, hanes menywod yng 20fed ganrif, addysg, y celfyddydau a diwylliant, a menywod mewn gwyddoniaeth.

Amlgyfrwng.

Ein nod yw darparu gwefan da gyda cynnwys o safon. Mae mwy o amlgyfrwng yn rhan ganolog o hyn: lluniau, fideos, a phodlediadau – yn syml mwy o ddewis.

Chwarae Teg, CTEG?

Nid yw Chwarae Teg wedi newid ei enw, dim ond y cyfeiriad y wefan. Rydym yn credu bod cteg.org.uk yn URL fwy hygyrch, ac yn haws i’w gofio. A ydych yn cytuno!?

 

Dweud eich dweud!

Beth yw eich barn am ein gwefan newydd? Sut y gallem ei wneud yn well? Rydym yn croesawu eich adborth. Rhannwch eich meddyliau ar SurveyMonkey.

 

Manylion.

Dysgwch fwy am y rhesymau y tu ôl i’n gwefan newydd: cyflwyniad.

Saesneg yn unig ar hyn o bryd.