Gall gweithleoedd modern gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Yn ôl y Sefydliad Rheolaeth Siartredig: ‘I bob diben mae menywod mewn swyddi rheoli yng Nghymru’n gweithio am ddim am bron i awr y dydd’.

Mae arolwg blynyddol newydd o fwy na 72,000 o weithwyr proffesiynol ledled y DU yn dangos bod menywod sy’n rheolwyr yng Nghymru’n ennill 13% yn llai na dynion, sef £3,188.

Meddai Joy Kent, Prif Swyddog Gweithredol Chwarae Teg, wrth siarad ar raglen Newyddion BBC Wales:

“Yr hyn rydym ni’n ei hyrwyddo yn Chwarae Teg yw syniad llawer mwy modern am sut le y dylai’r gweithle fod. Un rhan o’r darlun cyfan yw hyn.

Mae angen i ni fod yn llawer mwy rhagweithiol yn hyrwyddo’r math o weithleoedd sy’n rhoi cyfle i bobl ofalu a gweithio. Mae angen i weithleoedd gael agwedd fodern os ydym am gau’r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod.

Ni ddylai dyn na menyw orfod dewis rhoi’r gorau i’w gyrfa cyn gynted ag y maen nhw’n dod yn rhiant.”

 

Newyddion Cysylltiedig:

Cyfweliad gyda Joy Kent: Chwarae Teg – gall gweithle modern gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Menywod mewn swyddi rheoli yng Nghymru ‘yn gweithio awr am ddim‘. Yn cynnwys infographics a dolenni i adroddiad SRhS (CMI).

Ymchwil Chwarae Teg:

Lle’r Fenyw: Canfyddiadau allweddol o astudiaeth o rolau menywod yng ngweithlu Cymru.