Y newyddion diweddaraf! Gwobrau Womenspire 2016!

Oedd y gwobrau hyn yn dathlu llwyddiannau anhygoel menywod ym mhob cwr o Gymru.

Gan gynnwys amrywiaeth eang o gategorïau er mwyn sicrhau bod yr enillwyr yn adlewyrchu llwyddiannau gwerth chweil menywod o bob cefndir.

Rydyn ni’n angerddol ynglŷn â sicrhau mai Womenspire fydd y digwyddiad gwobrwyo y bydd pawb am ei fynychu yn 2016 a’n gobaith yw y byddwch chi’n rhan o’r gwobrau hefyd!

Darllen mwy

Digwyddiad newydd blynyddol i ddathlu ac ysbrydoli menywod yng Nghymru ~ Gwobrau Womenspire ~

Joy Kent, Prif Weithredwr Chwarae Teg:

“Mae cymaint o fenywod a sefydliadau yng Nghymru yn gwneud pethau gwych ond dydyn ni ddim wedi cynnal digwyddiad i ddathlu’r holl lwyddiannau hyn ers rhai blynyddoedd.

“Mae’n bwysig rhoi mwy o sylw i lwyddiannau menywod a’u cyfraniad i fywyd Cymru er mwyn ysbrydoli eraill i’w dilyn. Chewch chi ond eich ysbrydoli gan yr hyn welwch chi.

“Ond nid dim ond ar gyfer y menywod hynny sydd wedi cyrraedd yn eu gyrfa neu eu sector y mae’r gwobrau hyn, oherwydd, yn draddodiadol, maen nhw hefyd ar gyfer y rhai sy’n wedi dal ati yn dawel bach, menywod iau sy’n dod i’r amlwg, menywod o wahanol gefndiroedd a’r rhai sy’n gwneud pethau gwych yn eu cymunedau neu mewn bywyd cyhoeddus.”

Rydyn ni am i Womenspire ddathlu’r holl lwyddiannau hyn, yn ogystal â’r menywod, y dynion a’r sefydliadau sydd wedi ymrwymo i greu mwy o gyfleoedd a gwneud y gorau o ddoniau menywod.

“Yn y dyfodol, rydyn ni’n gobeithio mai’r gwobrau hyn fydd y prif ddigwyddiad ar gyfer arddangos cyfraniad menywod ym mhob rhan o fywyd Cymru.

“Rydyn ni’n cynllunio dathliad cyffrous ac ysbrydoledig a fydd yn wahanol i’r cinio gwobrwyo mawreddog arferol, ac mae yna gyffro mawr am yr hyn rydyn ni’n ei gynllunio.”

Mae Lesley Griffiths, Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi yn croesawu’r rhaglen anrhydeddu newydd. Dyma a ddywedodd:

Yn aml iawn, does ‘na neb yn sylwi ar y cyfraniad enfawr y mae menywod yn ei wneud i fywyd Cymru, felly rydw i’n croesawu’r rhaglen anrhydeddu newydd hon sy’n dathlu llwyddiannau menywod yng Nghymru.

“Mae’n hollbwysig ein bod yn cymryd pob cyfle i gydnabod doniau, ymroddiad a llwyddiannau pob menyw yn ein cymdeithas yng Nghymru yn ogystal â chydnabod y menywod sy’n ysbrydoli a chefnogi eraill o’u cwmpas.”

Os oes gennych chi ddiddordeb, anfonwch eich manylion atom er mwyn i chi gael y wybodaeth ddiweddaraf.