Busnesau yng Nghymru YN mabwysiadu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn eu gweithluoedd.

Mae’r Wobr yn rhan o brosiect Cenedl Hyblyg £12.5 miliwn Chwarae Teg a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Y nod yw tynnu sylw at fusnesau sydd wedi arddangos arferion gorau yn eu hymrwymiad at greu gweithleoedd teg a hyblyg.

Dysgwch fwy am y prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg: agilenation.org.uk/cy/esblygu/.

Meddai Joy Kent, prif weithredwr Chwarae Teg: “Credwn fod nifer o gyflogwyr yng Nghymru eisoes yn cyrraedd y safonau hyn ac mae’n bwysig eu bod yn cael eu cydnabod yn ffurfiol am yr hyn maen nhw’n ei wneud.

“Dyma’r cyflogwyr sy’n mynd gam ymhellach na chydymffurfio â’r gyfraith i greu gweithleoedd hyblyg a chynnig cyfle cyfartal, gan alluogi eu holl staff i ddatblygu a gwella

“Credwn fod y busnesau hyn eisoes yn elwa oherwydd bod eu harferion yn eu galluogi i fanteisio ar y gronfa lawn o ddoniau sydd ar gael, ond bydden nhw’n elwa fwy hyd yn oed pe bai eraill yn gwybod am hynny. Byddai’r gydnabyddiaeth gyhoeddus hon yn arwain at fanteision busnes ychwanegol, gan gynnwys cwsmeriaid a staff newydd, a gwell ewyllys da a theyrngarwch gan gwsmeriaid a staff presennol.

Mae’r wobr Cyflogwr Delfrydol yn helpu i gyflawni’r gydnabyddiaeth honno ac yn eu gwneud yn gyflogwyr a chyflenwyr o ddewis i lawer o bobl,”.

Hyd yma mae 97 o gyflogwyr o Gymru wedi’u cydnabod fel Cyflogwyr Delfrydol.

Mae gweithio gyda chyflogwyr i greu gweithleoedd modern sy’n meithrin a chynnal llwyddiant drwy groesawu cyfraniad pawb yn rhan allweddol o strategaeth tair elfen Chwarae Teg.

Mae gweledigaeth y sefydliad o Gymru ‘lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu’ hefyd yn ymwneud â gweithio gyda menywod unigol i ehangu eu gorwelion gyrfa a meithrin hyder a sgiliau, a gweithio gyda dylanwadwyr, addysgwyr a phenderfynwyr i greu cymdeithas sy’n gwerthfawrogi a chefnogi menywod a dynion yn gyfartal ac sy’n rhoi manteision cyfartal iddynt.