Mae Chwarae Teg yn chwilio am farn a safbwyntiau gweithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol, rheolwyr swyddfa a pherchnogion busnes ar arferion gwaith modern a hyblyg.

Fel rhan o gynllun Cenedl Hyblyg 2, mae Chwarae Teg yn cynnal ymchwil i argraffiadau byd busnes o arferion gwaith modern a’u heffaith ar economi Cymru.

Bydd canlyniadau’r ymchwil yn rhoi cipolwg ar weithleoedd heddiw a’r cyfleoedd ar gyfer dyfodol arferion gwaith modern yng Nghymru.

Mae’r ymchwil hwn wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, ac rydym yn chwilio am farn gweithwyr proffesiynol Adnoddau Dynol, rheolwyr swyddfa a pherchnogion busnes y sectorau blaenoriaeth* ledled Cymru.

Llenwch yr arolwg!

Bydd yr arolwg yn gofyn am eich barn, eich argraffiadau a’ch gweledigaeth ar gyfer arferion gwaith modern. Mae pob ateb yn gyfrinachol. Bydd yn cymryd tua 5 i 10 munud i’w gwblhau.

Lenwi’r arolwg.
 
*9 Sector Blaenoriaeth yng Nghymru: Deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch — Ynni a’r amgylchedd — Bwyd a ffermio — Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) — Diwydiannau creadigol — Gwyddorau bywyd — Twristiaeth — Adeiladu — Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol.