Hysbysfwrdd byr

Y diweddaraf o bob rhan o Gymru a thu hwnt am ddigwyddiadau, cyfleoedd dysgu, ymgyrchoedd, a mentrau. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda chysylltiadau a chynnwys newydd. Bob amser ar amser, byth wedi dyddio!

Rydym ni’n derbyn ceisiadau ar gyfer Cenedl Hyblyg 2! Bant â ni!

Ffair Gyrfaoedd Gwahanol ar gyfer menywod a merched sy’n ystyried gyrfaoedd ‘anhraddodiadol’ yn y Sector Diwydiant STEM, 27 Hydref 2016. Ymunwch â Chwarae Teg mewn partneriaeth â Costain a Gyrfa Cymru ar gyfer: #NotJustForBoys. Archebwch eich lle, heddiw!


Pick n’ Mix: DIRPRWYO EFFEITHIOL.

Ar agor i gyfranogwyr Cenedl Hyblyg 2. Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar y manteision Dirprwyo i bawb o fewn y sefydliad. Rhwystrau i ddirprwyaeth yn cael eu nodi a bydd atebion yn cael eu ffurfio. Mae’r model arweinyddiaeth sefyllfaol yn cael ei ddefnyddio i gefnogi a diffinio’r broses i Dirprwyo. Nodyn yn dod i ben: 18 Hydref.

Ffotograff. Tu mewn. Grŵp yn edrych i fyny ar y sgrin deledu.

Ymchwil

Lle’r Fenyw yn y Maes Tai. Mae ymchwil Chwarae Teg, — Lle’r Fenyw yn y Maes Tai — , yn archwilio’r cydbwysedd rhwng y rhywiau mewn perthynas â swyddogaethau penderfynu cymdeithasau tai, awdurdodau lleol a sefydliadau rheoleiddio, cynghori ac ymbarél perthnasol eraill ledled Cymru. Nodyn yn dod i ben: I’w gadarnhau.

Gofod Cydweithio Cymunedol

Ymunwch â ’Gofod Cydweithio Cymunedol’ Chwarae Teg am gyn lleied â £7 y dydd! Mae cydweithwyr yn cael gofod swyddfa yn ein Hystafell Ddeori gyda chyfleusterau rhannu desg a chypyrddau, a llond gwlad o fanteision eraill hefyd. Nodyn yn dod i ben: I’w gadarnhau.