Mae #LeadHerShip yn dychwelyd ym mis Ionawr 2019 gyda’r cyfle i chi gysgodi menywod sy’n arweinwyr mewn busnesau ledled Cymru.

Ydych chi’n fenyw ifanc 18-25 oed?
Oes gennych chi ddiddordeb mewn entrepreneuriaeth a sut mae busnesau’n cael eu rhedeg yng Nghymru?
Os felly, gwnewch gais heddiw!

Mae rhaglen LeadHerShip Chwarae Teg yn rhoi cyfle i fenywod ifanc 18 i 25 oed gysgodi menywod sy’n arweinwyr busnesau yng Nghymru, i ddysgu am entrepreneuriaeth a sut mae busnesau’n cael eu rhedeg o ddydd i ddydd.

Bydd cyfranogwyr yn cael profiad ymarferol gan fodelau rôl ysbrydoledig o’r sector preifat a darganfod beth mae’n ei gymryd i arwain busnes llwyddiannus yng Nghymru.

Dengys ymchwil gan y Cyngor Busnes Menywod fod economi’r DU yn colli mwy na 1.2 miliwn o fentrau newydd drwy beidio â manteisio ar botensial busnes menywod.

Trwy’r cyfle cyffrous hwn rydym yn falch iawn o gadarnhau cyfleoedd cysgodi gyda’r arweinwyr busnes canlynol yng Nghymru:

Aimee Bateman – Career Cake – Caerdydd – 22 Ionawr 2019 – cliciwch yma

Linda Williams – Dŵr Cymru – Treharris – 24 Ionawr 2019 – cliciwch yma

Sarah John – Boss Brewing – Abertawe – I’w gadarnhau – cliciwch yma

Alex-Michelle Parr – Wolfestone Translation – Abertawe – 28 neu 29 Ionawr 2019 – cliciwch yma

Michelle Barlett-Greavey – Baa Stool – Dinbych – 30 Ionawr 2019 – cliciwch yma

Beth yw LeadHerShip?

Mae’r rhaglen LeadHerShip yn cynnig cyfleoedd i fenywod ifanc gysgodi gweithwyr proffil uchel sy’n gwneud penderfyniadau ar lefel uwch yng Nghymru, gyda chyfleoedd i gysgodi Aelodau Cynulliad, Arweinyddion Cynghorau a menywod sy’n arweinwyr busnes.

Mae’r diwrnod cysgodi yn rhoi profiad ymarferol o sut mae penderfyniadau’n cael eu gwneud mewn swyddi proffil uchel ar draws y sectorau.

Bydd y diwrnod yn gyfle hefyd i roi amser i gyfranogwyr gyfarfod Arweinwyr a’u tîm wyneb yn wyneb i gael dealltwriaeth o hyd a lled y rôl.

Cynhelir y cyfle cysgodi LeadHerShip ar ddiwrnod o’r wythnos yn hwyr ym mis Ionawr 2019, gyda’r dyddiad yn cael ei gadarnhau rhwng y cyfranogwyr a’r arweinwyr busnes a ddewisir.

Sut mae gwneud cais?

Gall unrhyw fenyw rhwng 18 a 25 oed sy’n byw yng Nghymru wneud cais. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen gais fer ar-lein yn dweud pam yr hoffech gael y cyfle i gysgodi arweinydd benywaidd mewn busnes.

Gallwch wneud hyn drwy lenwi ein ffurflen gais ar-lein erbyn 5pm, dydd Llun 7 Ionawr 2019.

Bydd cyfranogwyr yn cael eu dewis gan Chwarae Teg a byddwn yn cysylltu â chi erbyn dydd Gwener 11 Ionawr 2019.

Ar ôl dewis cyfranogwyr, byddwn yn cadarnhau a dosbarthu mwy o fanylion, a’u rhoi mewn cysylltiad â’r Arweinydd busnes perthnasol.