Lle’r Fenyw yn Lesotho. Mynd i’r afael â rhwystrau i gydraddoldeb rhwng y rhywiau, (PDF, Saesneg).

Wrth edrych yn ôl ar fy nhaith ddiweddar i Lesotho. Rhannwch eich meddyliau @cobyrne703.

Flickr Albwm Lluniau. Lle’r Fenyw yn Lesotho.

Mynd i’r afael â rhwystrau i gydraddoldeb rhwng y rhywiau. Mae Lesotho yn wynebu nifer o heriau o ran sicrhau cydraddoldeb rhwng dynion a merched.

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Lesotho wedi mynd ati i gynyddu cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn Lesotho. Yn 2014 gwnaethom partneriaeth gyda FIDA ( Ffederasiwn Cyfreithwyr Merched ) ac rydym yn awr yn gweithio gyda’n gilydd i helpu menywod gyflawni a ffynnu yn Lesotho.

“When women know their rights, they can take steps to claim their rights”

Ffotograff. Croniclo. Yn ystod y dydd. Ochr golwg o ddwy merched Lesotho yn eistedd tu allan.

“Law allows for women to own property but it still is hard to happen… especially if it’s inheritance… inheritance issues are critical still”

Ffotograff. Croniclo. Tu mewn. Grŵp o bobl o FIDA Lesotho gwylio Sefydlu'r Prif Weinidog ar y teledu.

“Women must believe in themselves and start new things. We can support other women to help them achieve”

Ffotograff. Croniclo. Yn ystod y dydd. Grŵp o oedolion yn dawnsio.

“It has to start with our constitution… because women don’t have power to own land and become chiefs… where they could actually be responsible citizens of this country”

Ffotograff. Croniclo. Yn ystod y dydd. Bwthyn anghysbell.
Ffotograff. Croniclo. Yn ystod y dydd. Menyw yn sefyll y tu allan i adeilad, gan edrych yn uniongyrchol ar y camera.

Gadewch i ni gysylltu. @cobyrne703.

Erthygl berthnasol:

Cyfreithwyr Lesotho yn siarad allan, 5 Mehefin, 2014. Ymweliad cyntaf Christine i Lesotho, 2014. Fel rhan o raglen Academi Wales Llywodraeth Cymru. cteg.org.uk/cy/cyfreithwyr-lesotho.