Marchnadfa

Croeso i Farchnad Chwarae Teg, llwyfan i fusnesau sy’n cael eu rhedeg gan fenywod yng Nghymru. Mae’r Farchnad yn cynnwys llond gwlad o fusnesau gwahanol, gan gynnwys unig fasnachwyr, crefftwyr, darparwyr gwasanaethau a chynhyrchwyr o sectorau amrywiol.


Darluniad. Mae tri cymeriadau tynnu-lein yn sefyll yn unol, dau yn cyfnewid nwyddau ac arian, ac un arall yn dal i fyny dyfais iPad. Chwarae Teg Marchnadfa - menywod mewn busnes a masnach.

Cefnogi busnesau

Byddwch yn siopa ac yn cefnogi menywod sy’n berchen eu busnes eu hunain yma yng Nghymru.

Mae’r Farchnad yn cynnwys llond gwlad o fusnesau gwahanol, gan gynnwys unig fasnachwyr, crefftwyr, darparwyr gwasanaethau a chynhyrchwyr o sectorau amrywiol.

Er mwyn annog cymaint â phosibl o fenywod i ychwanegu eu busnes i’r Farchnad, rydym yn darparu’r gwasanaeth hwn yn RHAD AC AM DDIM. Edrychwn ymlaen at ei weld yn datblygu’n ffordd hawdd a hwylus o siopa am nwyddau a gwasanaethau a ddarperir gan fenywod yng Nghymru.

Gobeithio y daw’r Farchnad yn gymuned gefnogol i fenywod yng Nghymru sy’n rhedeg eu busnes eu hunain, yn ogystal â sbarduno menywod eraill i fentro ym myd busnes.

 

*Ar gael yn Saesneg yn unig. Available only in English.