Ar 30 Ionawr 2014 lansiodd Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Y Fonesig Rosemary Butler AC, Gynllun Datblygu Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus.

Bydd y cynllun arloesol hwn yn annog mwy o fenywod i wneud cais am benodiadau cyhoeddus, a swyddi eraill mewn bywyd cyhoeddus, drwy ddarparu cyfleoedd mentora, cysgodi a hyfforddi.

Nid yw menywod yn cael eu cynrychioli’n ddigonol mewn bywyd cyhoeddus, felly mae gan y cynllun hwn rôl bwysig. Bydd yn gymorth i sicrhau bod menywod yn datblygu’n effeithiol ac yn symud ymlaen i swyddi sy’n aml yn cael dylanwad uniongyrchol ar fywydau pobl ledled Cymru.

Bydd y cynllun datblygu yn darparu cyfleoedd mentora, cysgodi a hyfforddi i 10-12 o fenywod yng Nghymru am hyd at 18 mis.

Bydd y sawl a fydd yn cael eu mentora yn cael eu harfogi â’r sgiliau ac yn cael yr hyder i wneud cais am swyddi mewn bywyd cyhoeddus trwy raglen sy’n cynnwys datblygiad personol dwys a hyfforddiant sgiliau, cymorth mentora un i un, a chyfleoedd cysgodi ar y lefelau uchaf mewn cyrff cyhoeddus.

Yn Chwarae Teg, rydym wrth ein bodd i gael ein dewis i gynnal y cynllun hwn mewn partneriaeth ag Ysgol Fusnes Caerdydd, a gallwch ddisgwyl iddo fod ar waith yn Ebrill 2014.

Yn y cyfamser, os oes gennych ddiddordeb i gymryd rhan yn y cynllun, cysylltwch ag Emma Tamplin i gofrestru’ch diddordeb un ai fel mentor neu gyfranogwr.

Ewch i Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus website: womenmakingadifference.org.uk.

Ebost: emma.tamplin@chwaraeteg.com. Ffôn: 02920 478 917.

Nodyn y Golygydd: Eitem Newyddion diweddaraf: 10 / 01 / 2015.