Bwrw iddi Gyda Gwyddoniaeth. Merched sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i wyddoniaeth.

Ni all llawer ohonom enwi menywod sy’n flaenllaw yn y diwydiannau gwyddonol yng Nghymru, ond gallai hyn newid gyda lansiad prosiect GOWS. Gallai disgyblion sy’n astudio yn ysgolion Cymru ar hyn o bryd ymuno â’r rhestr ganlynol o fenywod sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at faes gwyddoniaeth, o benllanw’r Chwyldro Diwydiannol hyd heddiw.

Lucy Thomas (1781-1847)

Gelwir hi’n aml yn ‘fam fasnach glo stêm Cymru’. Gyda’i gŵr, Robert Thomas ac ar ôl ei farwolaeth yntau, gyda’i mab William Thomas, aeth ati i sefydlu gwerthiant eang glo stêm Cymru yn Llundain.

Dr Martha Hughes Cannon (1857-1932)

Ganwyd yn Llandudno a daeth yn feddyg a swffragydd enwog yn UDA. Enillodd ei gradd mewn cemeg ym 1875, a chafodd cerflun efydd wyth troedfedd o uchder ei godi yn Utah ym 1996 er cof amdani.

Yr Athro Gwendolen Rees FRS (1906-1994)

Sŵolegydd oedd Yr Athro Gwendolen Rees ac un o’r prif arbenigwyr ar astudio mwydod parasitig. Ym 1971 cafodd ei hethol yn Gymrawd o’r Gymdeithas Frenhinol – y Gymraes gyntaf i ennill yr anrhydedd hon.

Athro Tavi Murray

Mae’r Athro Tavi Murray yn byw yn y Mwmblws, Abertawe, ac yn chwilotwr pegynol ac yn rhewlifwr. Mae wedi gwneud llawer o waith ymchwil i effaith rhewlifau ar lefel gynyddol y môr ac wedi arwain nifer o brosiectau ac alldeithiau rhewlifeg. Yn 2007, enillodd Fedal y Pegynau gan y Frenhines am ei chyfraniad eithriadol i ymchwil pegynol.

Beti Williams MBE

Mae Beti Williams MBE wedi gweithio’n ddiflino i annog merched a menywod i ddilyn gyrfaoedd mewn technoleg a chyfrifiadureg. Yn ystod ei rôl fel cyfarwyddwr TG Cymru, helpodd i greu cysylltiadau rhwng prifysgolion Cymru a’r diwydiant, a sefydlodd Grŵp Menywod yng Nghymru Cymdeithas Cyfrifiaduron Prydain. Yn 2012, enillodd Beti MBE am ei gwasanaethau i fenywod ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg.

Athro Karen Holford

Mae’r Athro Karen Holford yn beiriannydd siartredig ac yn ffisegydd siartredig, sydd wedi arwain prosiectau mewn dylunio modurol i gwmnïau fel Jaguar, Rover a BMW. Mae wedi ennill nifer o wobrau, gan gynnwys gwobr yr Academi Frenhinol ar gyfer Rhagoriaeth Peirianneg yn 2002 a Chymraes y Flwyddyn ym maes Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn 2006.

Athro Meena Upadhyaya

Mae’r Athro Meena Upadhyaya yn enetegydd meddygol enwog sy’n arbenigo mewn ymchwilio i ffyrdd o wella bywydau pobl â chyflyrau iechyd etifeddol sy’n bygwth bywyd. Yn 2011, sefydlodd Wobrau i Fenywod Asiaidd uchel eu Cyrhaeddiad er mwyn cydnabod y gwaith rhagorol a wneir gan fenywod o Asia mewn meysydd amrywiol yng Nghymru.