Cynhadledd i ganfod, trafod a datblygu camau gweithredu i herio effaith Diwygiadau Lles yr ugeinfed ganrif ar hugain ar fenywod yng Nghymru.

Diwygiadau lles yr unfed ganrif ar hugain yw un o’r bygythiadau mwyaf sylweddol i annibyniaeth menywod o fewn cof. Mae’n cael ei ystyried yn gymaint o fygythiad fel y gallai effeithio ar fenywod fel a ganlyn:

  • bydd ganddyn nhw lai o annibyniaeth ariannol
  • ni fydd hi mor hawdd iddyn nhw barhau i weithio
  • byddan nhw’n fwy dibynnol ar eu partneriaid

Mae hyn yn gymaint o gam am yn ôl nes mae’n rhaid gofyn “Beth fyddai Ms Pankhurst yn ei ddweud?” am ymosodiad mor annheg a diangen ar fenywod yn yr unfed ganrif ar hugain.

Cofnodion gweledol: gwyliwch ar Slidehare.