Uchafbwyntiau ein digwyddiad ‘#NotJustForBoys’.

Ar 30 Mehefin oedd Chwarae Teg — Kier Construction — Gyrfa Cymru a’r Ganolfan Byd Gwaith am ffair yrfaoedd wahanol ar gyfer menywod, a wnaeth edrych ar yrfaoedd ‘anhraddodiadol’ o fewn y Sector Diwydiant.

Cafodd y mynychwyr gyfle i sgwrsio gyda sefydliadau a modelau rôl.

Agorodd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, gydag araith gan Christine Chapman AC.

Rwyf wedi darganfod amrywiaeth o yrfaoedd cyffrous sydd ar gael o fewn y sectorau diwydiant. ~ Emma Tamplin.

Roedd y digwyddiad yn y newyddion…

Rwyf wrth fy modd fy swydd. Yr wyf yn dymuno byddai mwy o fenywod yn hyfforddi mewn rôl adeiladu. Mae’r sector Peirianneg yn amrywiol iawn. ~ Ronia Griffiths.

Taith o safle adeiladu gyda Kier Construction.

Diwrnod gwych…