Ymunwch â Chwarae Teg mewn partneriaeth â Costain a Gyrfa Cymru ar gyfer: #NotJustForBoys

Ffair Gyrfaoedd Gwahanol ar gyfer menywod a merched sy’n ystyried gyrfaoedd ‘anhraddodiadol’ yn y Sector Diwydiant STEM

Yn ôl i’r hysbysfwrdd

Ffoto: Huw John, Cardiff.


27 Hydref 2016

Costain, Swyddfa Prosiect Adran 2 A465, Heol Tŷ Gwyn, Twyn Wenallt, Gilwern, Y Fenni, NP7 0BQ.

10:30am — 12:30pm.

Cyfle i siarad â sefydliadau a menywod llwyddiannus o’r sectorau diwydiant.

Dysgu sut i ddatblygu gyrfa yn y sectorau diwydiant.

Archebu taith o gwmpas safle adeiladu gyda Costain.

Darganfod amrywiaeth o yrfaoedd cyffrous na fyddech chi wedi’u hystyried o bosibl.

Archebwch eich lle yma: #NotJustForBoys.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag

Emma Tamplin, Chwarae Teg, emma.tamplin@chwaraeteg.com, 02920 478900.

 

Mae arddangoswyr yn cynnwys: