I mewn i’r gôl! #NotJustforBoys yn cyrraedd clwb pêl-droed Llandudno

Mae Chwarae Teg, elusen cydraddoldeb rhywiol mwyaf blaenllaw Cymru sy’n sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau, yn cydweithio â Llandudno FC i gyflwyno ‘Not Just for Boys’; ffair yrfaoedd amgen i ferched a menywod.

Ddydd Iau 22 Mawrth 2018 byddwn ni’n gweithio gyda Llandudno FC a busnesau eraill er mwyn cyflwyno dewisiadau gyrfa nad ydych, wedi eu hystyried o’r blaen o reidrwydd.

Dyma’ch cyfle i sgwrsio gyda sefydliadau ac unigolion llwyddiannus o wahanol sectorau diwydiant, a dysgu mwy am sut i feithrin gyrfa gyffrous ynddyn nhw.

Felly dewch draw i ddarganfod pob math o yrfaoedd cyffrous nad ydych o bosib wedi’u hystyried o’r blaen o reidrwydd a rhoi cynnig ar sgiliau newydd.

I gadw lle i chi neu’ch ysgol, e-bostiwch post@chwaraeteg.com neu ffoniwch 029 2046 2745 i wybod mwy.