Cyllid

Mae menywod a dynion yn profi penderfyniadau cyllidebol mewn ffyrdd gwahanol gan nad yw eu sefyllfaoedd gwaith neu ddomestig yr un fath fel arfer.


Llun i'r wasg. Allanol. Llaw yn dal i fyny blwch cyllideb coch y Llywodraeth Canghellor Prydain.

Profiad Merched o benderfyniadau cyllidebu

Mae menywod a dynion yn profi penderfyniadau cyllidebol mewn ffyrdd gwahanol gan nad yw eu sefyllfaoedd gwaith neu ddomestig yr un fath fel arfer.

Mae angen ystyried y gwahaniaethau hyn i sicrhau bod penderfyniadau ar wariant yn effeithio’n gyfartal ar bawb yn y gymuned. Mae asesiadau cadarn o’r effaith ar gydraddoldeb a defnyddio technegau cyllidebu ar sail rhyw yn ddulliau pwysig a fydd yn helpu i gyflawni hyn.

 

Galwad y Pwyllgor Cyllid am wybodaeth – Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

Medi 2016

Yn y papur hwn rydym yn nodi ein sylwadau ar y blaenoriaethau gwario tebygol ar gyfer 2017-18 a phwysigrwydd cryfhau asesiad o effaith cynigion cyllideb ar gydraddoldeb i sicrhau nad yw penderfyniadau gwariant yn cael effaith annheg ar unrhyw un ar sail eu rhyw.

Lawrlwytho

Papur Briffio – Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2015-16.

Tachwedd 2014

Wrth i’r Cynulliad Cenedlaethol baratoi i drafod Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16, mae’r papur hwn yn amlinellu effeithiau posibl rhai o’r penderfyniadau gwariant ar sail rhyw, a nodi’r meysydd lle gall fod angen mwy o asesiad o’r effaith ar hynny. Ar gael fel as PDF.

Papur Briffio