Gwneud penderfyniadau

Nid yw menywod yn cael eu cynrychioli’n ddigonol o bell ffordd mewn swyddi sy’n dylanwadu ar ein diwylliant a’n sefydliadau.


Llun croniclo. Tu mewn. Edrych tuag panel o siaradwyr. Mae pob aelod o'r gynulleidfa yn dal i fyny eu llaw fel arwydd o bleidleisio. Wythnos y Senedd 2014, Llundain.

Cael ei glywed wrth wneud penderfyniadau

Mae cynlluniau ar droed sy’n gwneud rhywfaint o gynnydd ond mae angen gwaith pellach i sicrhau bod llais pob aelod o gymdeithas yn cael ei glywed wrth wneud penderfyniadau.

Nid yw menywod yn cael eu cynrychioli’n ddigonol o bell ffordd mewn swyddi sy’n dylanwadu ar ein diwylliant a’n sefydliadau.

Erthyglau, Ymgynghoriadau a phapurau briffio sy’n gysylltiedig â Gwneud Penderfyniadau.

 

Cynrychioli Fenywod: Yr achod dros cwotau

Gorffenaf 2017

Yn y papur briffio yma, rydym yn egluro sut y gall cwotau cael eu defnyddio I gynyddu nifer y ferched o fewn gwleidyddiaeth yng Nghymru a’r DU.

Lawrlwytho
 

Ymchwiliad Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Senedd y DU – Menywod yn Nhŷ’r Cyffredin

Medi 2016

Yn yr ymateb hwn rydym yn nodi ein sylwadau ar sut y gellir cynyddu cynrychiolaeth menywod yn Nhŷ’r Cyffredin yn cynnwys defnyddio cwotâu ochr yn ochr â gwaith i ddatblygu’r gronfa o ymgeiswyr benywaidd posibl ac i fynd i’r afael â materion trefniadol a diwylliannol mewn sefydliadau gwleidyddol.

Lawrlwytho
 

Ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor ar gyfer Fenywod a Chydraddoldebau.

Mawrth 2016

Ymchwiliad y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb i fenywod mewn swyddi rheoli gweithredol.

Ein hymateb i ymchwiliad Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ’r Cyffredin i sefyllfa menywod mewn swyddi rheoli gweithredol.

LAWRLWYTHO
 

Ymateb i Alwad Llywodraeth Cymru am Dystiolaeth.

Tachwedd 2015

Cais am Dystiolaeth Llywodraeth Cymru – Cynyddu cynrychiolaeth menywod a grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol ar Fyrddau’r Sector Cyhoeddus.

Ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sut i gynyddu cynrychiolaeth menywod ar Fyrddau’r Sector Cyhoeddus.

LAWRLWYTHO
 

Rhestrau byr o fenywod yn unig.

Gorffennaf 2014

Nid oes gan fenywod gynrychiolaeth ddigonol mewn gwleidyddiaeth ar bob lefel o hyd. Mae hwn yn fater hysbys ond nid yw’r cynnydd o ran mynd i’r afael ag ef yn digwydd yn ddigon cyflym.

Newyddion
 

Cyfle i Ddisgleirio: Sut i roi tystiolaeth i
bwyllgorau’r Cynulliad. 5 Rhan.

Ebrill 2014

Yn gyffredinol, mae tuedd i fwy o ddynion na menywod roi tystiolaeth i ymchwiliadau pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rhwng mis Gorffennaf 2011 a mis Mawrth 2014, cafwyd 369 o ymddangosiadau gan dystion gerbron y Pwyllgor Menter a Busnes.

Dysgwch mwy