Menter

Mae menywod y DU yn hanner mor debygol â dynion o sefydlu eu busnesau eu hunain.


Llun croniclo. Tu mewn. Menyw a dyn yn eistedd ochr yn ochr sy'n wynebu tuag at y chwith. Mae'r wraig yn darllen drwy llyfryn am wobr Cyflogwr Enghreifftiol Chwarae Teg.

Menywod mewn busnes

Mae menywod y DU yn hanner mor debygol â dynion o sefydlu eu busnesau eu hunain.

Maen nhw’n wynebu amrywiaeth o rwystrau sy’n ymwneud â rhyw, fel diffyg arian, diffyg darpariaeth gofal plant a diffyg hyder. Mae dynion a menywod yn dueddol o sefydlu busnes am resymau gwahanol hefyd.

Er mwyn mynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn, mae’n bwysig ein bod ni’n ystyried y gwahanol anghenion ac yn cyflwyno gwasanaethau a deunyddiau sy’n edrych ar bethau o safbwynt rhyw penodol.

Mae ein sesiynau briffio ac ymatebion ymgynghori ar gyfer — Menter — i ddilyn yn fuan.