Trafnidiaeth

Gall cysylltiadau trafnidiaeth gwael, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, gael effaith negyddol ar allu menyw i gael gafael ar wasanaethau cyhoeddus a chyrraedd y gweithle.


Ffotograff. Allanol. Mae trên wedi parcio wrth ochr llwyfan orsaf drenau gwag.

Colli gwasanaethau trafnidiaeth

Mae menywod yn llai tebygol o fod yn berchen ar gar ac felly maen nhw’n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i raddau mwy na dynion.

Gall cysylltiadau trafnidiaeth gwael, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, gael effaith negyddol ar allu menyw i gael gafael ar wasanaethau cyhoeddus a chyrraedd y gweithle. Mae colli gwasanaethau trafnidiaeth yn effeithio mwy ar fenywod hefyd.

Ein sesiynau briffio ac ymatebion ymgynghori ar gyfer — Trafnidiaeth — i ddilyn yn fuan.