Cynnig cyngor a chyfleoedd i annog menywod ledled Cymru i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus.

Sophie yn rhannu ei thaith i mewn i fywyd cyhoeddus, ac yna holi ac ateb.

Cwestiwn: “Sut ydych chi’n rheoli eich cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith!?”

Yr Athro Annette Davies:

Y heriau a wynebir ar gynyddu proffil menywod yn y gweithle, mae’r gwaith sydd wedi ei wneud hyd yn hyn, a’r hyn y gall yr heriau yn y dyfodol fod.

Ivy Cameron – Y Darlun Mawr.

Sesiwn ryngweithiol a oedd yn caniatáu i’r grŵp ystyried y cyfleoedd a’r heriau ar gyfer dilyniant ym mhob un o’n sefydliadau. Trwy drafodaeth grŵp buom yn edrych ar sut y gallwn reoli hyn a’r gwahanol ddulliau y gallwn eu cymryd.

Ar Twitter.

Fel y digwyddodd: #POWiPL.