Menter Menywod Cymru a Menter Rhieni Unigol

Bu'r prosiect yn ymwneud â dros 2,500 o fenywod a rhieni unigol, gan ddarparu gweithdai, sesiynau cwnsela a chyfleoedd rhwydweithio ledled Cymru i alluogi iddynt gymryd y camau cyntaf tuag at ddechrau eu busnes eu hunain.


Ffotograff. Allanol. Cydweithwyr Chwarae Teg yn sefyll o flaen y llong cliper Cutty Sark Prydain, Greenwich, Llundain.

Enillydd gwobr

Gwobrau Menter Menywod Cymru.

Bu’r prosiect yn ymwneud â dros 2,500 o fenywod a rhieni unigol, gan ddarparu gweithdai, sesiynau cwnsela a chyfleoedd rhwydweithio ledled Cymru i alluogi iddynt gymryd y camau cyntaf tuag at ddechrau eu busnes eu hunain.

Rhwng 2001 a 2006, darparwyd y mentrau arobryn Menter Menywod Cymru a Menter Rhieni Unigol gan Chwarae Teg (fel rhan o’r Prosiect Potentia), ac ariannwyd y ddau brosiect gan yr Awdurdod Datblygu Cymru (WDA) gynt.

 

Gwobr Flaenllaw Prowess 2005.

Mae’r Gwobrau Blaenllaw yn safon o arferion gorau am ragoriaeth ym maes datblygu menter ymhlith menywod. Yn 2005, Chwarae Teg oedd y mudiad cyntaf yng Nghymru i ennill statws Blaenllaw gan Prowess, yn gydnabyddiaeth am y safon gyson uchel o wasanaethau a ddarparwyd gennym i fenywod a oedd yn bwriadu dechrau a meithrin busnesau ledled y wlad.

 

Gwobr Ymwybyddiaeth Cyfryngau Prowess 2006.

Ym mhob agwedd ar brosiect Menter Menywod Cymru, bu Chwarae Teg yn gweithio’n ddiflino i gysylltu ag entrepreneuriaid benywaidd uchelgeisiol o bob rhan o Gymru. Diolch i lwyddiant ein hymgyrchoedd yn y cyfryngau, derbyniodd dros 700 o fenywod y gefnogaeth yr oedd ei hangen arnynt i droi eu breuddwyd o sefydlu busnes yn realiti.

Cydnabuwyd y llwyddiant aruthrol hwn ym mis Chwefror 2006, pan ddaeth Chwarae Teg y mudiad cyntaf erioed yng Nghymru i ennill y Wobr Ymwybyddiaeth Cyfryngau gan Prowess.