Partneriaeth Cydraddoldeb Ewropeaidd

Bu Chwarae Teg yn rheoli'r bartneriaeth hon o arbenigwyr cydraddoldeb, gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru / ERDF rhwng 1997 a 2005.


Llun croniclo. Tu mewn. Unigolyn rhyngweithio mewn cyfarfod Rhwydwaith Fforwm Menywod diweddar.

Partneriaeth o arbenigwyr cydraddoldeb

Bu Chwarae Teg yn rheoli’r bartneriaeth hon o arbenigwyr cydraddoldeb, gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru/ERDF rhwng 1997 a 2005.

Roedd y bartneriaeth yn hyrwyddo arferion da ym maes cydraddoldeb yng Nghronfeydd Strwythurol Ewrop ac yn cefnogi datblygu cynnwys dogfennau’r Rhaglen o ran cydraddoldeb; bu’n hyfforddi aseswyr WEFO, swyddogion Ewropeaidd/Cydraddoldeb mewn awdurdodau lleol ac ymgynghorwyr Ewropeaidd yn y sector gwirfoddol.

Aeth y bartneriaeth ati hefyd i ysgrifennu dwy set o ganllawiau cydraddoldeb — Canllawiau Cyfle Cyfartal i Raglenni Ewropeaidd yng Nghymru —, a gynlluniwyd i esbonio sut dylai prosiectau fynd i’r afael â dwyn materion i’r brif ffrwd yng nghyswllt y Cronfeydd Strwythurol; a — defnyddio Cronfeydd Strwythurol Ewrop yng Nghymru – Canllawiau Cyfle Cyfartal Ychwanegol ar gyfer Ymgeiswyr ac Aseswyr —, a oedd yn dangos sut y dylai aseswyr ac ymgeiswyr ystyried yr elfen cydraddoldeb mewn ceisiadau.

 

Canllawiau cyfle cyfartal: Edrychwch ar-lein.

Diffiniadau:

ERDF cyfeirio at European Regional Development Fund. Rhagor o fanylion gov.uk.

Aseswyr WEFO cyfeirio at Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Rhagor o fanylion wales.gov.uk.