ReadySETGo

Ariannwyd y prosiect readySETgo yn rhannol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru / ESF / Gyrfa Cymru.


Ffotograff. Allanol. Fenyw yn gwisgo het diogelwch melyn, a gweithredu offeryn arolwg a ddefnyddir i fesur pellter.

Prosiect ReadySETGo

Rhedodd y prosiect hwn o fis Mehefin 2004 hyd mis Mawrth 2007.

Nod y prosiect hwn oedd annog mwy o fenywod i mewn i gyfleoedd hyfforddi a gwaith anhraddodiadol yn enwedig gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg drwy gyrsiau blasu byr a sesiynau datblygu personol.

Roedd y prosiect yn delio â menywod a oedd yn aml yn anodd eu cyrraedd ac yn economaidd anweithgar, a phrofodd yn gatalydd dros newid.

Bu’r prosiect hefyd yn darparu hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth i gyflogwyr, gan lunio achos busnes dros weithlu mwy amrywiol a chodi ymwybyddiaeth ynghylch materion yn ymwneud â stereoteipio yn ôl rhyw gydag athrawon, cynghorwyr gyrfa ac addysgwyr.

Manteisiodd dros 300 o fenywod, 45 o gyflogwyr a 110 o addysgwyr ar y prosiect.