Mae Chwarae Teg yn edrych am farnau dynion a merched ledled Cymru ar sut mae camau sy’n gweithio tuag at gydraddoldeb rhywiol yn y gweithle yn effeithio nhw.

Mae’r gwaith ymchwil yn rhan o’n brosiect Cenedl Hyblyg 2, sy’n gweithio gyda merched a busnesau yng Nhymru i greu gweithle mwy gyfartal i bawb.

Bydd yr arolwg yn helpu i gael gwell dealltwriaeth o beth yw hi i weithio ochr yn ochr â dynion a merched eraill yn y sectorau Adeiladu, Ynni a’r Amgylchedd, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch neu Gwybodaeth, Technoleg a Chyfathrebu (TGCh), ac i gael cipolwg ar gydraddoldeb rhyw yn eich gweithle. Bydd y canlyniadau yn cael eu defnyddio i lywio polisi yn y gweithle sy’n creu sefyllfa well i bawb.

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich syniadau, barn a phrofiadau. Fel arfer, nid yw’r arolwg yn cymryd mwy na 12-15 munud i’w gwblhau. Bydd yr holl atebion yn cael eu gwneud yn ddienw ac yn cael eu trin yn gwbl gyfrinachol.

Mae gennym ddiddordeb yn arbennig mewn casglu barn dynion ar y pwnc hwn. Os oes gennych unrhyw gysylltiadau sy’n gweithio yn y diwydiannau a grybwyllwyd uchod, mae croeso i chi basio’r ddolen arolwg!

Gwnewch yr arolwg nawr!

Rydym yn gwybod eich bod yn brysur iawn a bod eich amser yn werthfawr, felly rydym wir yn ddiolchgar i chi ymlaen llaw am ein helpu drwy ateb ein cwestiynau.

Fel diolch i chi am gwblhau’r arolwg, gallwch ddewis ar y diwedd i gael eich rhoi mewn i raffl gwobr am gyfle i ennill taleb £50 o John Lewis.